Članstvo

Članica MMCG-a može postati omladinska organizacija, organizacija koja radi sa i za mlade, savez organizacija ili unija mladih koji su registrovani u Crnoj Gori i ispunjavaju kriterijume propisane Statutom MMCG.

Omladinska organizacija je organizacija osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje nevladinih organizacija, a koju su osnovali mladi i čiju većinu članova čine mladi od 15 do 35 godina, a organizacija sprovodi projekte namijenjene mladima.

Organizacija za mlade je organizacija osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje nevladinih organizacija, a koju nijesu nužno osnovali mladi, a sprovodi projektne namijenjene mladima.

Savez organizacija koje sprovode omladinsku politiku ili omladinska organizacija i organizacija - Unija koja okuplja zajednice učenika i/ili studenata je organizacija osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje nevladinih organizacja, a u svom sastavu ima članice organizacije koje rade sa mladima ili mlade pojedince.

Pridruži se Mreži za mlade

membershipLanding

Naše članice