Biblioteka

U našoj biblioteci pronađite ključna akta u oblasti omladinske politike. Omladinska politika je skup mjera i aktivnosti koje državni organi, organi državne uprave,organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski i učenički parlamenti i druga pravna lica preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove.

Uskoro ćemo u našoj biblioteci objaviti publikacije, zbirke i radove.

libraryLanding

Publikacije, zbirke i radovi

Esencijalne vještine -od neformalnog obrazovanja do radnog mjest
Autor: Centar za omladinsku edukaciju, CAZAS Oblasti/Kategorije: Omladinska politika, Neformalna edukacija, Zapošljavanje
Istraživanje među mladima na temu dostupnosti informacija za pokretanje sopstvenog biznisa
Autor: Centar za omladinsku edukaciju Oblasti/Kategorije: Omladinska politika, Zapošljavanje, Digitalna pismenost
Kad riječi dobiju krila
Autor: Queer Montenegro Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za Izvršenje Krivičnih Sankcija (ZIKS)
Autor: J.Ulićević, dr T. Dakić Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama
Autor: Jovan Ulićević Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+, Zdravlje
Bukvar identiteta
Autor: Asocijacija Spektra Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama
Autor: Jovan Ulićević Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LQBTIQ+, Socijalna zaštita
Da odzvoni nasilju: Smjernice za kreiranje sigurnog školskog prostora za rodne različitosti.
Autor: M. Vlahović, J. Ulićević Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LQBTIQ+, Obrazovanje
Valjalo bi znat’ : O socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti!
Autor: Marija Mijović Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+, Zdravlje
Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama
Autor: Asocijacija Spektra Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+, Mediji
Valjalo bi znat’! KAKO BRINUTI O SVOM SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU
Autor: Jovan Ulićević Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!
Autor: N. Ilić Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Valjalo bi znat’! O prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija!
Autor: J. Čolaković, D. Kalezić Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Znaj svoja prava: Kratak vodič o pravima za trans, inter i rodno varijantne osobe u Crnoj Gori
Autor: Asocijacija Spektra Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Pravno prepoznavanje rodnog identiteta u pravnom sistemu Crne Gore
Autor: Doc. dr Ilija Vukčević, mr Milorad Marković Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+, Vladavina prava
Vodič za pravno prepoznavanje roda
Autor: Asocijacija Spektra Oblasti/Kategorije: Ljudska prava, LGBTIQ+
Pojmovnik Omladinske politike
Autor: Andrijana Radović i Miloš Marković Oblasti/Kategorije: Omladinska politika