Biblioteka

U našoj biblioteci pronađite ključna akta u oblasti omladinske politike. Omladinska politika je skup mjera i aktivnosti koje državni organi, organi državne uprave,organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski i učenički parlamenti i druga pravna lica preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove.

Uskoro ćemo u našoj biblioteci objaviti publikacije, zbirke i radove.

libraryLanding

Publikacije, zbirke i radovi