Vijesti

17.01.2022

Konkurs za poziciju: Koordinator/ka Programa za razmjenu i mobilnost mladih

14.12.2021

Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana u Tirani o mentalnom zdravlju mladih

29.11.2021

Predstavljamo predstavnice CG u Omladinskoj laboratoriji Zapadnog Balkana

16.11.2021

MMCG obnovila reprezentativnost u skladu sa Zakonom o mladima

24.11.2021

MMCG na Regionalnom strateškom forumu u organizaciji RYCO

14.11.2021

Organizovana obuka za jačanje kapaciteta organizacija članica MMCG

15.11.2021

Održan omladinski forum u okviru programa „Vrijeme je za mlade“

08.11.2021

Održan sastanak sa predsjednikom Skupštine CG: Pitanja mladih postaviti u fokus sadašnjice

31.10.2021

MMCG u Izvještaju o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj Uniji

20.10.2021

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica Mreže