Vijesti

16.11.2021

MMCG obnovila reprezentativnost u skladu sa Zakonom o mladima

24.11.2021

MMCG na Regionalnom strateškom forumu u organizaciji RYCO

14.11.2021

Organizovana obuka za jačanje kapaciteta organizacija članica MMCG

15.11.2021

Održan omladinski forum u okviru programa „Vrijeme je za mlade“

08.11.2021

Održan sastanak sa predsjednikom Skupštine CG: Pitanja mladih postaviti u fokus sadašnjice

31.10.2021

MMCG u Izvještaju o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj Uniji

20.10.2021

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica Mreže

11.10.2021

MMCG organizovala konsultacije sa mladima iz političkih partija

04.10.2021

Javni poziv za prijavljivanje mladih za učešće u projektu: Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana

14.09.2021

Mladi umrežavanjem svoja pitanja stavljaju u fokus društva