images/photos/2023/07/1689671566151-rWuGIMYgfsMylxW9fU1qzrbHh.webp

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH daje na javnu raspravu NACRT STRATEGIJE ZA MLADE 2023-2027 SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM i upućuje JAVNI POZIV građanima, stručnoj javnosti, omladinskim organizacijama i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije za mlade.


Javna rasprava će trajati 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih i portalu e-uprave.
U okviru postupka javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Podgorici, kao i konsultacije sa zainteresovanim stranama u Omladinskom servisu Bar i Omladinskom servisu Mojkovac.


Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Strategije za mlade mogu dostaviti Ministarstvu sporta i mladih u pisanoj formi na adresu: Ul. Svetlane Kane Radević, broj 3, 81000 Podgorica ili na e-mail: ms@ms.gov.me, na Obrascu za dostavljanje priedloga, sugestija i komentara na Nacrt strategije.


Nacrt dokumenta i ostale obrasce možete pronaći na ovom linku.

Možda će te zanimati

20.09.2023

Interni poziv za učesnike/ce iz Crne Gore za projekat "Aktivno građanstvo i preduzetništvo u omladinskom radu"

25.08.2023

MMCG i RYCO zajedničkim naporima do osnaživanja mladih

12.08.2023

Međunarodni dan mladih