Slanje poruke u toku

Poruka uspješno poslata.

Mreža
za mlade

Crne Gore

Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.

landing

Vijesti

18.11.2020

Potvrđena reprezentativnost Mreže za mlade CG u skladu sa Zakonom o mladima

12.11.2020

Mreža za mlade reagovala povodom reorganizacije resora mladih

10.11.2020

MMCG: Poziv za mlade na učešće u fokus grupama

Postani
volonter
prijavi se!

like