Slanje poruke u toku

Poruka uspješno poslata.

Mreža
za mlade

Crne Gore

Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.

landing

Vijesti

17.01.2022

Evropska godina mladih - 2022!

17.01.2022

Konkurs za poziciju: Koordinator/ka Programa za razmjenu i mobilnost mladih

14.12.2021

Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana u Tirani o mentalnom zdravlju mladih

Postani
volonter
prijavi se!

like