Slanje poruke u toku

Poruka uspješno poslata.

Mreža
za mlade

Crne Gore

Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.

landing

Vijesti

31.05.2023

Vladimir Perazić je novi Generalni sekretar MMCG

03.05.2023

Djeca i mladi moraju biti sigurni!

28.04.2023

Delegacija MMCG na konferenciji u Briselu

Postani
volonter
prijavi se!

like

Adresar

U Adresaru Mreže za mlade Crne Gore pronađite kontakte različitih aktera omladinske politike u Crnoj Gori: omladinske organizacije i organizacije koje rade sa i za mlade; treneri/predavači - omladinski radnici/ce; predstavnici/ce lokalnih i nacionalnih institucija; predstavnici/ce međunarodnih institucija.