Slanje poruke u toku

Poruka uspješno poslata.

Mreža
za mlade

Crne Gore

Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.

landing

Vijesti

29.12.2022

Javni poziv za izbor generalnog/e sekretara/ke MMCG

18.12.2022

Mladi u fokusu društva: Organizovan Omladinski parlament

20.11.2022

Organizovana prva "Omladinska participativna akademija #OPA"

Postani
volonter
prijavi se!

like

Adresar

U Adresaru Mreže za mlade Crne Gore pronađite kontakte različitih aktera omladinske politike u Crnoj Gori: omladinske organizacije i organizacije koje rade sa i za mlade; treneri/predavači - omladinski radnici/ce; predstavnici/ce lokalnih i nacionalnih institucija; predstavnici/ce međunarodnih institucija.