Datum osnivanja

01.01.2013

Adresa

Marka Cara 8

Grad

Herceg Novi

Ovlašćeno lice

Nataša Dendić

Kontakt telefon

/

Pogledaj druge članice