Datum osnivanja

05.11.2015

Adresa

Stadion maldih sportova Berane

Grad

Berane

Ovlašćeno lice

Milena Aković

Kontakt telefon

+38269940254

Pogledaj druge članice