Datum osnivanja

01.01.2006

Adresa

Studentska 21/a, L9, 5

Grad

Podgorica

Ovlašćeno lice

Edina Hasanaga Čobaj

Kontakt telefon

+38220513687

Pogledaj druge članice