Adresar

Ministarstvo prosvjete Crne Gore implementira Youth Wiki projekat, u okviru kojih je osmislio kreiranje Baze podataka svih zainteresovanih strana koje se na dnevnom nivou bave omladinskom politikom.

Baza će obuhvatiti nevladine organizacije koje u svom fokusu imaju rad sa mladima, listu trenera i istraživača za oblast mladih, kao i listu službenika zaduženih za omladinsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou.

Povezivanje svih zainteresovanih strana vodi opštem cilju: promocija i unapređenje omladinskih politika i praksi. Finansijska sredstva za kreiranje baze su obezbijedili kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori i Mreža za mlade Crne Gore.

min undp

Prijavite se i budite dio adresara

libraryLanding

Adresar predavača i trenera