Adresar

Ministarstvo prosvjete Crne Gore implementira Youth Wiki projekat, u okviru kojih je osmislio kreiranje Baze podataka svih zainteresovanih strana koje se na dnevnom nivou bave omladinskom politikom.

Baza će obuhvatiti nevladine organizacije koje u svom fokusu imaju rad sa mladima, listu trenera i istraživača za oblast mladih, kao i listu službenika zaduženih za omladinsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou.

Povezivanje svih zainteresovanih strana vodi opštem cilju: promocija i unapređenje omladinskih politika i praksi. Finansijska sredstva za kreiranje baze su obezbijedili kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori i Mreža za mlade Crne Gore.

min undp

Prijavite se i budite dio adresara

libraryLanding

Organizacije civilnog društva

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Adresa

Podgorica

Web stranica

/

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Adresa

Pljevlja

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38268790480

Oblast rada

lokalna institucija

Unija srednjoškolaca Crne Gore

Adresa

Oktobarske revolucije 78, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267686322

Oblast rada

omladinska politika

Unija mladih preduzetnika Crne Gore

Adresa

Ulica Meše Selimovića 16, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269499884

Oblast rada

omladinska politika, zapošljavanje

Udruženje pedagoga Crne Gore

Adresa

V proleterske 52, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269351680

Oblast rada

omladinska politika

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - UMHCG

Adresa

Kralja Nikole 76, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220265650

Oblast rada

ljudska prava

Svetionik NVO

Adresa

Jovana Tomaševića 8/22, Bar

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267628668

Oblast rada

omladinska politika

Studentski kulturni centar

Adresa

Cetinjska 2, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38268068148

Oblast rada

omladinska politika, studenti

Specijalna olimpijada NVO

Adresa

Bulevar Stanka Radonjića 5/40, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267000588

Oblast rada

sport

Sistem NVO

Adresa

Ulica Prve proleterske 64, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267044024

Oblast rada

omladinska politika

Savez za djecu i mlade - Kuća

Adresa

Ulica Vitnija Vorena 1/22, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267304808

Oblast rada

ljudska prava

Savez slijepih Crne Gore

Adresa

Njegoševa 6, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220665368

Oblast rada

ljudska prava

Savez izviđača Crne Gore

Adresa

Bracana Bracanovića 70/a, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38268836399

Oblast rada

omladinska politika, skautizam

Romska organizacija mladih - Koračajte sa nama - Phiren Amenca

Adresa

Bulevar Petra Ćetkovića 1, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220682616

Oblast rada

omladinska politika, ljudska prava

Razboritost NVO

Adresa

Ulica Budoška bb, Nikšić

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269621462

Oblast rada

omladinska politika

Portret NVO

Adresa

Ulica Makedonska 23/38, Bar

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269145462

Oblast rada

omladinska politika, mentalno zdravlje mladih

Organizacicja crnogorskih studenata u inostranstvu - OMSA

Adresa

Ulica Petra Šoća 1-7/1, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

/

Oblast rada

omladinska politika

Omladinski servis NVO

Adresa

Baku 1, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269257102

Oblast rada

omladinska politika

Omladinski kulturni centar Herceg Novi

Adresa

Marka Cara 8, Herceg Novi

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

/

Oblast rada

omladinska politika

Omladinski klub Tivat

Adresa

Đačka bb, Tivat

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

/

Oblast rada

omladinska politika

Omladinski klub Berane

Adresa

Stadion mladih sportova bb, Berane

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269940254

Oblast rada

omladinska politika

Novi razvoj

Adresa

Kumbor 25, Herceg Novi

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267640274

Oblast rada

omladinska politika

Naša akcija

Adresa

N.N. Škaljari E-24, Kotor

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269279331

Oblast rada

omladinska politika

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore

Adresa

Ulica Ljubović 16, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269345648

Oblast rada

omladinska politika

Mladi info Montenegro

Adresa

Božidara Vukovia Podgoričanina 29, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38268078424

Oblast rada

omladinska politika

LGBT Forum Proges

Adresa

27. marta, G/VI/21, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220674761

Oblast rada

LGBTIQ

Juventas

Adresa

Oktobarske revolucije 78, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220657098

Oblast rada

omladinska politika

Inicijativa mladih za ljudska prava

Adresa

Studentska 21/2, L9, 5, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220513687

Oblast rada

omladinska politika, ljudska prava

Glas NVO

Adresa

Ulica Danila Kiša 5, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38268321086

Oblast rada

omladinska politika

Forum mladi i neformalna edukacija - FORUM MNE

Adresa

Bratstva i jedinstva 4, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220602710

Oblast rada

omladinska politika, zapošljavanje, građanski aktivizam

Fondacija Budva

Adresa

Dositejeva bb, Budva

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269406016

Oblast rada

građanski aktivizam

Evropsko udruženje studenata prava Crne Gore - ELSA

Adresa

Ulica 13. jula, broj 2, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267577692

Oblast rada

omladinska politika, studenti

Don Bosko Centar

Adresa

Zagrebačka 3, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220607230

Oblast rada

mmladinska politika, zaštita i briga o djeci i mladima

Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka - MAPSS

Adresa

13. jula broj 2, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269230751

Oblast rada

omladinska politika, studenti

Djeca Crne Gore

Adresa

Tuzi bb

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267828746

Oblast rada

omladinska politika, zaštita i briga o djeci i mladima

Crnogorska organizacijacija za samostalnost i mobilnost omladine - COSMO

Adresa

Vukašina Markovića 136, Podgorica

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38267836756

Oblast rada

Omladinska politika

Crnogorska LGBTIQ asocijacija - Queer Montenegro

Adresa

Oktobarske revolucije 78, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220657098

Oblast rada

LGBTIQ

Centar za omladinsku edukaciju

Adresa

Trg Nikole Kovačevića 13, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267886858

Oblast rada

Omladinska politika

Centar za ekonomski prosperitet i slobodu - CEPS

Adresa

Kralja Nikole 204, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220251467

Oblast rada

Zapošljavanje

Centar za afirmaciju RE populacije - CAREP

Adresa

Trebjeska bb, Nikšić

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38269532600

Oblast rada

RE populacija, ljudska prava

CAZAS

Adresa

Studentska bb, Lamela 1, 43/VII, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38220658520

Oblast rada

Zdravlje

ADP Zid

Adresa

Ulica Gojka Radonjića 32, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267210848

Oblast rada

Zapošljavanje mladih, omladinska politika

Asocijacija Spektra

Adresa

Ulica Oktobarske revolucije 78, Podgorica

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267135205

Oblast rada

LGBTIQ

Alfa centar

Adresa

Ulica Serdara Jola Piletića 1, Nikšić

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38240246008

Oblast rada

omladinska politika

35 mm

Adresa

Ul. Marka Radovića 20/32, Podgorica

Web stranica

Kontakt telefon

/

Oblast rada

digitalizacija, mediji

Aktivna zona

Adresa

Ulica Nikole Lekića 4

Web stranica

www.aktivnazona.me

Kontakt telefon

/

Oblast rada

omladinska politika