Adresar

Ministarstvo prosvjete Crne Gore implementira Youth Wiki projekat, u okviru kojih je osmislio kreiranje Baze podataka svih zainteresovanih strana koje se na dnevnom nivou bave omladinskom politikom.

Baza će obuhvatiti nevladine organizacije koje u svom fokusu imaju rad sa mladima, listu trenera i istraživača za oblast mladih, kao i listu službenika zaduženih za omladinsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou.

Povezivanje svih zainteresovanih strana vodi opštem cilju: promocija i unapređenje omladinskih politika i praksi. Finansijska sredstva za kreiranje baze su obezbijedili kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori i Mreža za mlade Crne Gore.

min undp

Prijavite se i budite dio adresara

libraryLanding

Lokalne institucije

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade

Adresa

Cetinje

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38267882115

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje

Adresa

Herceg Novi

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38231321052

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Adresa

Tuzi

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38267051390; +38269468152

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za lokalnu upravu

Adresa

Petnjica

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38267206729

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Adresa

Mojkovac

Web stranica

undefined

Kontakt telefon

+38268831870

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

Adresa

Kolašin

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38268607802

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Adresa

Danilovgrad

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38268819762

Oblast rada

lokalna institucija

Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i sardnju sa NVO

Adresa

Berane

Web stranica

/

Kontakt telefon

+38269377797

Oblast rada

lokalna institucija