images/photos/2022/08/1659959176535-puEqJm45yJrp04YqxUwmngzY9.jpg


(Podgorica, 08.08.2022. godine) Zbog nedavnih dešavanja u vezi sa radom omladinskih servisa, koji su osnovani u skladu sa Zakonom o mladima, želimo da istaknemo da je dosadašnji koncept funkcionisanja neodrživ i da postoji dosta prostora za unapređenje.


U samo par članova i nedovoljno jasno, Zakon o mladima definiše proceduru za njihovo formiranje i rad, a potencijal koji ovi prostori imaju posebno u smislu obezbjeđivanja uslova za neformalno obrazovanje, rad i okupljanje mladih je za naše uslove ogroman. Ako uzmemo u obzir da samo nekoliko godina unazad nijesu postojali ovakvi servisi za mlade, a vremenom su se pokazali kao veoma potrebnim za mlade, onda pronalaženje načina za njihovu održivost i dalji rad mora predstavljati prioritet za nadležno ministarstvo.


U dosadašnjem radu smo imali priliku da više puta posjetimo sve omladinske klubove i centar u Podgorici i da primijetimo određene nedostatke. Naime, pored nedovoljno jasno uređenog odnosa između Ministarstva sporta i mladih i administratora omladinskih servisa, u smislu radnih prava i obaveza - što administratore stavlja u nepovoljan položaj, ovi prostori nažalost nijesu imali podršku ni za osnovne troškove rada (kancelarijski materijal, sredstva za higijenu, osvježenje i dr.).


Takođe, pomenuti administratori su u prethodnom periodu pohađali više različitih obuka usmjerenih ka jačanju njihovih kapaciteta za rad sa mladima, što je u mnogome poboljšalo rad većine administratora, te čudi odluka da se sa administratorima koji su kvalitetno obavljali svoj posao ne produži radni odnos. Prema našim saznanjima, rad omladinskih servisa nije definisan zasebnim pravilnikom, pa postoje problemi i u definisanju tačnog opisa posla angažovanih administratora, definisanju programskih usmjerenja i standarda u radu sa mladima, što takođe ostavlja prostor za pružanje nedovoljno kvalitetnih sadržaja za mlade.


Svi ovi nedostaci postoje zbog nedorečenosti zakonskog rješenja, tj. nepostojanja podzakonskog akta, kojim se rad ovih servisa može bliže odrediti.


Ovim putem želimo da pozovemo Ministarstvo sporta i mladih da ubrza proceduru za pokretanje izmjena i dopuna Zakona o mladima, kako bi se ovi, ali i ostali nedostaci pređašnjeg rješenja otklonili, odnosno unaprijedila rješenja, i na taj način obezbijedilo nesmetano fukcionisanje omladinskih servisa, kao jako važnog segmenta za razvoj omladinske politike u Crnoj Gori.


Upravni odbor Mreže za mlade je delegirao predstavnika u Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mladima i očekuje početak njenog rada, kako bi se pružila podrška kreiranju najboljih zakonskih rješenja, utemeljenih na analizi i dobroj praksi iz regiona i EU.


Mreža za mlade Crne Gore predstavlja krovnu organizaciju omladinskih organizacija, odnosno organizacija koje rade sa i za mlade ljude, a čini je 46 NVO iz cijele Crne Gore. Kao reprezentativni savez organizacija koje sprovode omladinsku politiku u skladu sa Zakonom o mladima, tokom prethodne dvije godine realizujemo inicijative koje su usmjerene ka poboljšanju položaja mladih, a u toku su aktivnosti kojima će se po prvi put mapirati i definisati ključni sistemski izazovi i kreirati preporuke u različitim politikama za mlade.

Možda će te zanimati

30.09.2022

Usvojena Politika zaštite djece i mladih i izabrana nova upravljačka struktura MMCG

30.09.2022

Javni poziv za učešće u Regionalnoj Studijskoj posjeti omladinskim organizacijama FBIH

21.09.2022

Predstavnici MMCG učestvovali na konferenciji o omladinskoj politici u Pragu