images/photos/2022/04/1649328054038-ggFWPbUCmSydEYeGB63iOdSAj.jpg

Marko Begović, v.d. direktora Uprave za sport i mlade Crne Gore, raspleo je s Mrežom o...


1. O dosadašnjem iskustvu
-Nekada sam bio sportista, bavio sam se tenisom, bio sam i menadžer u klubu, projektni konsultant Crnogorskog Olimpijskog komiteta, UNDP, Evropske Unije...Bio sam sportski direktor teniske akademije u Stokholmu, profesor sam na nekoliko visokoškolskih institucija, od Njemačke, Švedske do Crne Gore.


2. O obrazovnom sistemu u Švedskoj i o obrazovnom sistemu u Crnoj Gori
Prije svega bih rekao da je život u Švedskoj jedno veoma značajno iskustvo za mene, jer sam dobio priliku da u praksi sprovodim teorijsko stečeno znanje i to je bio jedan fini miks i izazov i za koji smatram da sam dobro prevazišao. Kada su razlike u obrazovanju u pitanju, rekao bi da je Švedska, posebno grad Stokholm, iskoračila kada s u pitanju tehničke ali i ekonomske nauke. U vrijednosnom smilu, u principima fokus je na potrebama studenta. Kao i u fokusu Švedske kao države, fokus je na građane. Šta je to što građanima treba da bi se osjećali bolje i da bi aktivno učestvovali u procesima.


3. O mladima i sistemskom okviru u kom se razvijaju
Mladi imaju potencijal, mladi su aktivni u onoj mjeri u kojoj im institucije omogućavaju da su aktivni. Sistem ovdjenije pretrpio reformske zahvate koje je trebao da pretrpi i to od osnovnoškolskog do visokoškolskog obrazovanja i mi živimo posljedice toga. Mi živimo u postavljenim smjernicama i ponašanjima u društvu gdje se svake različitosti i svaki slobodan pristup osuđuje. Ovdje bih se vratio na obrazovnu politiku i rekao da ishodi učenja uopšte nijesu koncipirani da imamo mlade koji će stasati kao nezavisne individue koje će stasati kritički, ali konstruktivno, koja će imati rješenja.


4. O primjerima dobre prakse iz Švedske za mlade ljude
Reforma formalnog obrazovanja, u smislu da formalno obrazovanje bolje prepozna značaj neformalnog obrazovanja, intersekcija omladinskog rada, formalog obrazovanja i sporta i kreiranje sadržaja koji će privući mlade.


5. Da li je Crna Gora podsticajno okruženje za život jedne mlade osobe?
Na žalost, nije. To je nešto što moramo priznati da bi mogli da rješavamo problem. Nerijetko ukazujem na uzrok a to je taj stepen partitokratije koja je ušla u sve društvene pore i definitivno pratijska pripadnost je odlučujuća za jednog mladog čovjeka. Organi državne uprave, posebno obrazovni sistem moraju raditi na ovome i razvijati individualnost i kritički duh mladih ljudi.


6. Šta je to što bi povuklo mladu osobu iz političkog aktivizma i usmjerilo je na građanski aktivizam i na društveno odgovorne inicijative?
To je sadržaj koji mora da bude usmjerujući sa postavljenim vrijednostima ali da bude i fleksibilan da mlada osoba može slobodno da se izrazi, da pogriješi. Zašto jedna mlada osoba ne bi imala pravo na grešku?


7. O izazovima s kojima se mlada osoba susrijeće
Nedostatak meritokratije, nedostatak odgovornosti, nedostatak primjene principa dobre uprave (principi koji se fokusiraju na demokratičnost, otvorenost, pristupačnost).


8. O sportu i o vođenju resora za sport i mlade
Ovaj resor nije problem voditi iz jednog prostog razloga što nije mnogo toga neophodnog urađeno i ona sad treba da se bavimo tim baby steps gdje ćemo kreirati servisno orijentisan organ državne uprave koji će biti dostupan mladim ljudima, koji će biti dostupan sportistima. Mi ne smijemo da se krijemo iza birokratije, iza norme koje su isključujuće.


9. O Programu za razmjenu i mobilnost mladih
Ovo je po meni ključan program, jer ćemo imati petnaest, dvadeset mladih ljudi koji će imati iskustvo razmjene, suživota i rada sa vršanjacima iz razvijenih država i sistema kako bi to iskustvo mogli da prenose u svojim lokalnim sredinama. Mnogo više očekujem od onoga što će pratiti završetak tog programa a to je širenje iskustva na lokalnom nivou, i u tome se ogleda održivost ovog programa, a ovdje želim navesti da će Uprava za sport i mlade nastaviti da podržava ovakve projekte i da će preuzeti odgovornost za omladinsku politiku i za novu direkciju razvoja omladinske politike u Crnoj Gori.


10. Šta ako mlada osoba nakon razmjene odluči da u nekoj razvijenijoj zemlji vidi svoju budućnost?
To su mogućnosti i to su situacije koje će se vjerovatno dešavati. Vrlo je važno da se mladi čovjek iz Crne Gore osjeća dijelom zajednice i da se kroz ovakve projekte mladi osjećaju aktivnim učesnicima društvenih procesa.


11. O tome zašto ostati
Smatram da ste vi prva generacija koja treba da napravi ozbiljan iskorak i teret jeste na vama. Nije vam lako i u jako lošim uslovima i okruženju stasavate i potrebna je hrabrost ne poći iz Crne Gore. Ali ja to vidim i kao šansu da ostavite otisak onoga što radite.


12. O potencijalima mladih ljudi
Mladi su energični, uporni, proaktivni i sve se na ovome kalemi. Rekao bih da su ovo tri ključne stavke.


13. Poruka mladima
Poruka mladima da se usude da izađu iz svoje komfort zone. Da se usude da i kad je teško ne odustanu, da se usude da pitaju kad nešto ne znaju i da se usude da preuzmu odgovornost za sebe, svoj život i zajednicu u kojoj rastu.

Možda će te zanimati

31.05.2023

Vladimir Perazić je novi Generalni sekretar MMCG

03.05.2023

Djeca i mladi moraju biti sigurni!

28.04.2023

Delegacija MMCG na konferenciji u Briselu