images/photos/2022/03/1647009776049-zv33GSnvN14YkNtVW3lMe3bK8.jpg

Andrijana Radović, potpredsjednica Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore, građanska aktivistkinja, rasplela je sa Mrežom o...


Šta je to što te motiviše da se baviš mladima? Šta te je pokrenulo da se baviš omladinskom politikom?
Želja da Crna Gora bude bolja i želja da ostanem ovdje , da stvaram pod našim a ne pod tuđim nebom. Svakodnevno čujemo da su mladi budućnost Crne Gore, te poruke nam se posebno plasiraju tokom izbornih kampanja , ali suštinskih pokazatelja da je to istina skoro i da nema. Vjerujem da je civilni sektor bitan akter u razvoju društva, a kako su mi pitanja mladih i omladinske politike uvijek bila u fokusu odlučila sam se na osnivanje omladinske organizacije. I tako je krenulo. Onda sam upoznala ljude is sektora sa istom vizijom i tako je nastala Mreža. Omladinska politika i rad sa mladima je moja prva ljubav, i čime god se budem bavila u budućnosti zalaganje za položaj mladih će i dalje visoko na ljestvici mojih prioriteta.


Dvije osobe koje te dosta inspirišu svojim djelima i vrijednostima?
Inspirišu me djela i ideje. Ideja je nešto što pokreće. Inspirišu me ljudi za koje vjerujem da imaju viziju. I to su ljudi raznih starosnih dobi, raznih profesija i profila. To su ljudi koji svojim djelovanjem čine društvo boljim, ostajući dosljedni vrijednostima koje su odraz zdravog društva.


Kvalitetna komunikacija je...
razumijevanje - odnosno znati reći i znati saslušati. Vjerujem u moć dijaloga, ali onog dijaloga gdje smo spremni da prihvatimo tuđi stav i da ga uvažimo ma koliko se on razlikovao od našeg. Mislim da nam se dosta loših stvari dešava upravo zbog nerazumijevanja i nespremnosti da prihvatimo drugo i drugačije.


U slobodno vrijeme volim da... Kad se bavite ovim poslom čak i slobodno vrijeme je nekako vezano za posao. Ali to je valjda uvijek tako kad volite i živite ono što radite. Čak vam i prijatelji postanu ljudi sa kojima radite pa i kad izadjete najčešće se priča o poslu. Ali volim da ugodim sebi, i to su momenti kad ugasim telefon , odem na mirnije mjesto i odmorim i fizički i psihički. Da bi odmor bio pravi, neizostavni su dobra knjiga, partija šaha i naravno najbliži ljudi.


Jedna od dražih lekcija koju si naučila kroz aktivizam i angažovanje u radu s mladima?
Svaka radionica, svaka obuka pa čak i svaki razgovor je neka nova lekcija. Ovaj posao je poseban zato što uvijek učimo jedni od drugih, i u mnoštvu lekcija koja sam naučila tokom svog rada sa mladima izdvajam onu možda i najvažniju a to je da je primjer najbolji savjet. I to je zaista tako ako imate viziju kakvo društvo treba da budemo, onda morate lično biti ono za šta se zalažete. To je ono ako želite da promijenite svijet – krenite od samog sebe.


Da li se poboljšao odnos instituacija i položaj mladih u odnosu na prije 5 ili 10 godina?
U odnosu na taj period , pomaka ima ( najviše zaslugom civilnog sektora) , ali ne u mjeri u kojoj bi trebalo. Uvijek polazim od činjenice da pitanje mladih ne smije biti pitanje samo jedne institucije, već ono mora biti međusektorsko pitanje, razvojno pitanje društva koje ulaže u svoju budućnost. Nažalost u Crnoj Gori , pitanja mladih nijesu na listi prioriteta, čemu jasno svjedoče razna istraživanja, od onih o ogromnoj stopi nezaposlenosti, lošoj upisnoj politici neusklađenoj sa tržištem rada, pa do onih o stambenoj zavisnosti i najkasnijem osamostaljivanju iz roditeljskog doma. Kako je 2022. godina, godina mladih i sve evropske zemlje će prioritizovati pitanja omladinske politike , ostaje da vjerujemo da će i naš sistem stvoriti uslove da kvalitetnije odgovori na potrebe 23% popilacije u Crnoj Gori.

Svako zdravo društvo bi trebalo da bude... Jedna od knjiga kojoj se uvijek iznova i iznova vraćam jeste upravo Zdravo društvo od Froma , koji na savršen način kroz aspekte politike , ekonomije i kulture teži da osnaži pojedinca kroz mentalno jačanje i duboku potrebu za slobodom. Slobodno društvo, društvo koje baštini vrijednosti pravde, poštuje koncept odgovornosti i u kom je moć usmjerena na javno dobro i opšti interes za mene je zdravo društvo.


Asocijacija na Crnu Goru?
Ljubav. Toplina. Dom. Crna Gora je posebna emocija.


Asocijacija na Mrežu?
Zajedništvo. Promjena. Mogućnosti. Mreža je za mene dokaz da ujedinjeni možemo mnogo više. Sjećam se dana kad je nastala ideja o formiranju Mreže. Nas par iz omladinskog sektora, razočarani u činjenicu da smo jedina zemlja u Evropi koja nema krovnu omladinsku organizaciju onako spontano smo odlučili da promijenimo tu činjenicu. I tako je sve krenulo. Proširili smo krug ljudi i vrlo brzo došli do 22 organizacije koji su postale Inicijalni odbor za formiranje Mreže. Danas, dvije godine nakon toga Mreža je reprezentativan Savez i broji 40 organizacija članica iz cijele Crne Gore i vjerujem značajan akter omladinske politike.


Zašto ostati i boriti se?
Zato što je između odustati i boriti se , mladi uvijek moraju birati ovo drugo. Istina je da Crna Gora nije stvorila podsticajno okruženje za život mlade osobe, loš je kvalitet obrazovanja, nezaposlenost je na veoma visokom nivou pa zato ne čudi podatak da 73% mladih razmišlja da napusti državu. Otići, upoznati druge kulture i sisteme je iskustvo koje svaka mlada osoba treba da proživi, ali vratiti se i ulagati u napredak svoje zemlje i unapređenje našeg društva je naša obaveza. Jer vjerujem da smo mi generacija koja mora da ostane da generacije poslije nas ne bi ni razmišljale da odu.


Šta bi poručila mlađoj sebi?
Hmm. Dobro pitanje. Mlađoj sebi bih poklonila sadašnju biblioteku sa posvetom "Šta god možeš da učiniš, ili sanjaš da možeš, započni. Hrabrost u sebi sadrži genijalnost, moć i magiju."


Da li mladi poštuju međusobne razlike, i ukoliko ne kako premostiti taj jaz i usmjeriti ih ka toleranciji, solidarnosti i miru?
Vjerujem da većina mladih poštuje, ali nekako je praksa da je manjina uvijek bučnija, pa se stiče utisak da su naši mladi skloni netoleratnijim i radikalnijim stavovima. Svakako da i izazovna politička situacija značajno doprinosi tome. Ali sam stava da ti mladi biju neke tuđe bitke i da zbog nedovoljno iskustva postaju podložniji uticajima. Ali zaista vjerujem da u edukaciji i umrežavanju leži rješenje svakog problema. Obrazovni sistem mora veću pažnju usmjeriti na političku, građansku i medijsku pismenost mladih jer tako ćemo graditi mlade koji poštuju različitosti, nemaju socijalnu distancu prema bilo kojoj grupaciji u društvu i različitost doživljavaju kao bogatstvo a ne podložno tlo za širenje radikalnih stavova. Mreža za mlade kroz razne oblike neformalnog obrazovanja utiče na razvoj i razumijevanje građanskog koncepta, a ono na što smo posebno ponosni jeste što kroz naše djelovanje umrežavamo mlade iz svih sektora. Tako je u sklopu Mreže formirano zasebno tijelo Savjet omladine političkih partija koje okuplja predstavnike parlamentarnih partija u Crnoj Gori u cilju zajedničkog djelovanja u poboljšanju položaja mladih. Parlament mladih koji će se pokrenuti prvi put u Crnoj Gori ove godine rezultat je te saradnje i dokaz da smo svi na istom putu, a taj put je Crna Gora kao građanska država kojoj su mladi visoko na listi prioriteta i koji nijesu samo puki posmatrači već nosioci promjena u društvu.


*Poslije svega, koja je tvoja poruka mladima?
Moja poruka mladima je kratka i jasna. Budite lideri. Ne čekajte druge, nego uzmite stvar u svoje ruke i budite nosioci promjena u društvu.

Možda će te zanimati

27.06.2022

Mentalno je elementarno - blog: Nikolina Radović

20.06.2022

Mreža za mlade CG organizuje Parlament mladih

01.06.2022

Mentalno je elementarno: Organizovan okrugli sto "Maj, mladi i mentalno zdravlje"