images/photos/2022/09/1663749383862-c765rkDXfeoxuK9D6VZILs6KE.jpg

Predsjednik Upravnog odbora Miloš Marković i Generalna sekretarka Sara Borančić, učestvovali su prethodne sedmice na konferenciji o omladinskoj politici na Zapadnom Balkanu u Pragu.


Konferenciji je prisustvovalo preko 150 aktera omladinske politike, koji su predstavljali institucije i organizacije koje sprovode omladinsku politiku, a događaj je organizovan u okviru predsjedavanja Češke Republike Evropskom Unijom.


Ovo je bila prilika da se na visokom nivou i u prisustvu visokih predstavnika/ca Evropske Unije, razgovara o ključnim izazovima omladinske politike, odnosno položaju mladih na Zapadnom Balkanu. Ključni izazovi mladih se, prije svega, odnose na visoku stopu nezaposlenosti, a na konferenciji su predstavljeni ključni uporedni nalazi iz regiona, koji ukazuju na brojne sličnosti između država regiona.


Predstavnici Mreže su imali priliku da se sastanu sa predstavnicima krovnih organizacija mladih iz regiona, te da im najave aktivnosti u okviru Programa za razmjenu i mobilnost mladih, koje podrazumijevaju organizaciju studijskih posjeta institucijama i organizacijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Ove aktivnosti se sprovode uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.


Ključni zaključci sa događaja se odnose na različite oblasti od važnosti za mlade na Zapadnom Balkanu, a prisutni su pozvali i na zaustavljanje rata u Ukrajini, te većoj odgovornosti lidera Zapadnog Balkana povodom ove situacije.

U nastavku donosimo neke od zaključaka sa konferncije:


- Pozivanje Vlada na Zapdanom Balkanu da prate najznačjanija dokumenta omladinske politike Evropske Unije, da razvijaju politike za mlade i osiguraju učešće mladih u ovom procesu, da uzmu u obzir dobre prakse uključivanja mladih u kreiranje javnih politika poput Omladinske laboratorije Zapdanog Balkana koju sprovodi Regionalni savjet za saradnju i EU Dijaloga za mlade,
- Sistemsko prikupljanje podataka o položaju mladih je preduslov za kreiranje kvalitetnih politika koje će odgovarati potrebama mladih, posebno mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti,
- Uključivanje socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u borbi protiv siromaštva i u unapređenju kvaliteta obrazovanja kako bi se unaprijedila socijalna prava mladih,
- Pozivanje Vlade da implementira Garancije za mlade,
- Povećati broj prilika koje bi mladima obezbijedile pohađanje univerziteta u EU,


Kako je zaključak sa Samita Zapadnog Balkana u Berlinu bio jačanje omladinskih organizacija i mreža, poziva se Vlada da oformi Savjet za mlade, zatim formiranje mreža na regionalnom nivou, i pružanje podrške već oformljenim omladinskim udruženjima i mrežama.


Sa konferencije je poručeno da je potrebno ubrazati proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj Uniji i ojačati saradnju između zemalja.

Možda će te zanimati

21.11.2023

Generalni sekretar gost na TV Budva

20.09.2023

Interni poziv za učesnike/ce iz Crne Gore za projekat "Aktivno građanstvo i preduzetništvo u omladinskom radu"

25.08.2023

MMCG i RYCO zajedničkim naporima do osnaživanja mladih