images/photos/2022/04/1650723646593-J7iJK9wprx6UFFQTZspbx2rcw.JPG

(Podgorica, 22.04.2022) Mreža za mlade Crne Gore je juče organizovanoj drugoj redovnoj sjednici skupštine predstavila jednogodišnji Program za razmjenu i mobilnost mladih koji realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta (Uprava za sport i mlade) koji podrazumijeva realizaciju tri ključne komponente.


Program za razmjenu i mobilnost mladih je podržan i finansiran od strane Uprave za sport i mlade u iznosu od sto hiljada eura i predstavlja ogromnu šansu za mlade u Crnoj Gori da budu dio boljeg, zdravijeg i prosperitetnijeg društva, saopštila je Edina Osmanović, koordinatorka Programa, tokom uvodnog izlaganja na sjednici Skupštine MMCG, kojem je prisustvovao i v.d. direktora Uprave za sport i mlade, Marko Begović.


Prva komponenta Programa razmjene i mobilnosti mladih je izrada GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POLOŽAJU MLADIH U CRNOJ GORI, kako bi se dobili konkretni podaci o stanju i potrebama u nekoliko različitih oblasti bitnih za mlade ljude, u skladu sa Nacionalnom strategijom mladih. Cilj istraživanja je mapiranje položaja mladih i njihovih potreba, kao i da se relevantnim institucijama i akterima omladinske politike ukaže na ključne preporuke za unapređenje javnih politika u oblasti obrazovanja, zdravstva, politike, volontiranja, aktivizma, korupcije i slično. Fokus istraživanja će biti na sljdeće ključne oblasti: Mladi i obrazovanje; Mladi, volontiranje i aktivizam; Mladi i zdravlje; Politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima; Mladi i tržište rada; Mladi i ekologija.


Druga komponenta Programa razmjene i mobilnosti mladih obuhvatiće NACIONALNU RAZMJENU MLADIH koja će biti organizovana u deset crnogorskih opština, a to su: Ulcinj, Cetinje, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Žabljak, Budva i Rožaje. Priliku za učešće u višednevnoj nacionalnoj razmjeni mladih imaće 20 mladih (srednjoškolaca uzrasta od 15 do 16 godina) iz navedenih opština, koji će imati priliku da pohadjaju nastavu u nekoj od odabranih škola u drugom gradu. Odnosno, dvije mlade osobe iz Ulcinja će imati priliku da pohađaju nastavu u Mojkovcu i obrnuto. Ciljevi ovog programa su da se mladima omogući da se osamostale, da budu otvoreni za nove mogućnosti, nova okruženja i poznanstva, kao i da postanu fleksibilniji u kontaktu sa nepoznatom sredinom i razbiju predrasude.


Dok je treća komponenta Programa razmjene i mobilnosti mladih INTERNACIONALNA RAZMJENA MLADIH koja pruža priliku da se unaprijede znanja i vještine mladih, kao i iskustva različitih kultura i društava u cilju prepoznavanja jednakosti među različitostima. Kroz internacionalnu razmjenu, modeliraju se interkulturalne vještine, razumijevanje i međusobno poštovanje. Glavni cilj interkulturalnog obrazovanja je favorizovanje i jačanje osnova međuljudskih odnosa, između različitih društava i grupa. Internacionalna razmjena mladih biće organizovana u saradnji sa organizacijama iz partnerskih zemalja, kao što su Srbija, Slovenija, Švedska i Francuska (Postoji mogućnost za saradnju i sa drugim zemljama).


Opšti cilj Programa za razmjenu i mobilnost mladih je da doprinese jačanju interkulturalnog dijaloga, mobilnosti mladih i prihvatanju različitosti i pristupa kulturnim sadržajima kroz organizaciju i sprovođenje interkulturalnih obrazovnih razmjena na nacionalnom i internacionalnom nivou.


Sve tri komponente programa će biti realizovane u toku 2022. godine, te ovim putem pozivamo sve mlade srednjoškolce i srednjoškolke da prate stranice MMCG https://www.mmcg.me/ jer ćemo uskoro početi sa objavljivanjem konkursa za NACIONALNU RAZMJENU MLADIH.


Očekujemo da će Program za razmjenu i mobilnost mladih zaista doprinjeti jačanju kapaciteta Mreže za mlade, umrežavanju mladih i stvaranju sve jačeg i kohezivnijeg društva. Društva zasnovanom na toleranciji i poštovanju različitosti.

Možda će te zanimati

27.06.2022

Mentalno je elementarno - blog: Nikolina Radović

20.06.2022

Mreža za mlade CG organizuje Parlament mladih

01.06.2022

Mentalno je elementarno: Organizovan okrugli sto "Maj, mladi i mentalno zdravlje"