images/photos/2022/09/1662551454721-9P7weGhf23iO9KJzQeWaIVI5F.jpg

Predstavnici Mreže za mlade, ujedno i autori Pojmovnika omladinske politike, Andrijana Radović i Miloš Marković u prethodnom periodu posjetili su omladinske servise u Crnoj Gori.


Tokom posjeta omladinskim klubova na Cetinju, Budvi, Kotoru, Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Niksiću, Pljevljima i Baru prezentovali smo Pojmovnik i razgovarali sa mladima o normativnom okviru omladinske politike kako i učešću u procesima donošenja odluka.


Pojmovnik omladinske politike je prvi ovakav dokument i definiše pojmove i aktere omladinske politike i značajno će uticati na bolje razumijevanje politika za mlade, a sadrži preko 100 različitih pojmova.


Projekat ,,Mladi u fokusu društva" je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika - M'BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.


Možda će te zanimati

30.09.2022

Usvojena Politika zaštite djece i mladih i izabrana nova upravljačka struktura MMCG

30.09.2022

Javni poziv za učešće u Regionalnoj Studijskoj posjeti omladinskim organizacijama FBIH

21.09.2022

Predstavnici MMCG učestvovali na konferenciji o omladinskoj politici u Pragu