images/photos/2021/11/1638193406861-dHK0klZiOdFk0222jZCMMnVXZ.jpg

Regionalni projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana (Western Balkan Youth Lab), po drugi put realizuje Regionalni savjet za saradnju - RCC. 


Tema ovogodišnjeg Youth Policy Lab-a jeste mentalno zdravlje mladih. Kako bi se riješilo ovo pitanje i osigurala snažna perspektiva mladih tokom procesa kreiranja politika, projekat WBYL (Western Balkan Youth Lab) ima za cilj stvaranje Regionalnog tima mladih stručnjaka.

 

Regionalni tim mladih stručnjaka i ove godine čine predstavnici Vlade i predstavnici Mreže za mlade Crne Gore.


Ispred MMCG na izradi i realizaciji projekta rade Sanja Šišović (programska direktorica i regionalna koordinatorka SEE regiona u International Youth Health Organization), Aleksandra Terek (studentkinja master studija psihologije) i Sara Borančić (studentkinja osnovnih studija psihologije i generalna sekretarka Mreže za mlade).

 

Rad na projektu počeo je 16. novembra kada je organizovan prvi bilateralni trening na kojem su učestvovali predstavnici Albanije i Crne Gore. Na treningu je predstavljena metodologija rada koja će se koristiti i koja polazi od nekoliko postulata, a to su: usmjerenost na mlade, dizajniranje politike na osnovu njihovih potreba, mladi i donosioci odluka kreiraju dokument i grupa u kojoj se radi treab da nudi sigurnost učesnicima.

 

Sljedeći sastanak uključuje umrežavanje predstavnika svih šest država (Albanije, Kosova, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore) in a njemu će se detaljnije govoriti o temama koje će biti obrađene tokom trajanja projekta.

 

Angažman u projektu će trajati od oktobra/novembra 2021. do decembra 2022. godine.  Zbog pandemije virusa korona i nemogućnosti organizovanja sastanaka na kojima bi se obezbijedilo fizičko prisustvo svih članova laboratorije, ovaj angažman će podrazumijevati i rad od kuće.

Možda će te zanimati

31.05.2023

Vladimir Perazić je novi Generalni sekretar MMCG

03.05.2023

Djeca i mladi moraju biti sigurni!

28.04.2023

Delegacija MMCG na konferenciji u Briselu