images/photos/2022/07/1656683651249-ur5C3rtR2i5s1KpYks8wv66Ka.jpg

Mreža za mlade Crne Gore započela je proces organizovanja prvog Parlamenta mladih u Crnoj Gori, čije zasijedanje je planirano za 14. septembar 2022. godine, a isti je dio projekta "Mladi u fokusu društva".


Parlament mladih predstavlja platformu za debatu, međusektorski dijalog, razmjenu ideja i davanje smjernica za razvoj omladinske politike i unapređenje položaja mladih Crnoj Gori. Parlament će pružiti priliku mladim ljudima za aktivno sudjelovanja u rješavanju aktuelnih društvenih pitanja i razvijanje vizije o budućnosti. Parlamentom mladih, u Evrpskoj godini mladih, po uzoru na evopske zemlje, želimo pitanja mladih i politika za mlade staviti u fokus crnogorskog društva.


Tokom pripreme Parlamenta fokusiraćemo se na dvije teme od značaja za mlade: Obrazovanje i Ekonomska politika mladih, i formirati odbore koji će raditi na analizi trenutnog stanja i prijedlozima za unapređenje istog za navedene teme. Svaki odbor će činiti predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici podmladaka parlamentarnih političkih partija, i intezivno će raditi u periodu do zasijedanja Parlamenta.


Ako si mlada osoba, aktivna kroz organizacije civilnog društva, i imaš iskustva u nekoj od navedene dvije teme, prijavi se i postani dio procesa organizacije prvog Parlamenta mladih u Crnoj Gori.


Prijave su otvorene do 07.07.2022. do 18h.


Prijave se vrše online, putem sljedećeg LINK-a.


Projekat ,,Mladi u fokusu društva" je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika - M'BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Možda će te zanimati

30.09.2022

Usvojena Politika zaštite djece i mladih i izabrana nova upravljačka struktura MMCG

30.09.2022

Javni poziv za učešće u Regionalnoj Studijskoj posjeti omladinskim organizacijama FBIH

21.09.2022

Predstavnici MMCG učestvovali na konferenciji o omladinskoj politici u Pragu