images/photos/2022/03/1646834641293-T1fwbHbtK3rThxqgR7BdIMvRC.jpg

(Podgorica, 09.03.2022. godine) Mreža za mlade Crne Gore poziva omladinske organizacije, organizacije koje rade za i sa mladima, te omladinske unije i saveze mladih iz Crne Gore, da se prijave za članstvo, uoči organizacije treće redovne sjednice skupštine Mreže.


Mreža je krovna organizacija mladih Crne Gore, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade za i sa mladima, te saveza i unija mladih iz Crne Gore, a koja trenutno okuplja skoro 40 organizacija članica.


Misija MMCG je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica, a vizija Mreže je društvo u kojem mladi uzimaju aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju javnih politika,


Naši ciljevi su: podsticanje i afirmacija mladih kao aktivnih građana i motivisanih za proaktivno učešće u procesima donošenja odluka; omogućavanje uslova za uspostavljanje saradnje sa mladima u zemlji i inostranstvu, putem razmjene iskustava i umrežavanjem, te saradnjom na projektima i programima; podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće kroz javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih; podizanje nivoa informisanosti mladih u različitim društvenim sferama, kao i unapređenje jednakosti, pravičnog tretmana mladih, tolerancije i demokratske kulture kod mladih i među mladima; učešće u uspostavljanju efikasanog normativnog i institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, kroz praćenje rada lokalnih i državnih institucija koje djeluju u oblasti omladinske politike, kao i kroz ostvarivanje partnerstava sa resornim institucijama; unapređenje sistemske brige o mladima za sve prioritetne oblasti za razvoj mladih, a posebno: unapređenja formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljivosti i zapošljavanja mladih, bezbjednosti mladih, zdravlja mladih, uloge mladih u održivom razvoju i zaštiti životne sredine, unapređivanja kulturnih sadržaja za mlade i kulture mladih, mobilnosti mladih, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, i drugih oblasti od značaja za mlade; podsticanje i unapređenje sistemskih okvira za prepoznavanje volonterizma, kao kategorije od posebnog značaja i promocija volonterske kulture; doprinos razvoju globalnog obrazovanja i aktivnog građanstva.


Članstvo u mreži ima više različitih benefita:
• Umrežavanje sa drugim NVO koje rade sa i za mlade;
• Zajedničko djelovanje;
• Jači uticaj na izmjenu, dopunu i sprovođenje omladinskih politika;
• Prilike za jačanje kapaciteta;
• Mogućnost za razmjenu i mobilnost mladih;
• Standardizacija rada organizacije;
• Uspostavljanje saradnje sa evropskim i regionalnim organizacijama koje rade na polju omladinske politike;
• Osnaživanje glasa omladinskih organizacija.


Proces učlanjivanja u Mrežu:
1. Posjetite https://www.mmcg.me/clanstvo;
2. Preuzmite dokument ,,Zahtjev za pristupanje''. U preuzetom word dokumentu dobićete sve neophodne informacije;
3. Za više informacija možete kontaktirati Generalni sekretarijat: mrezazamlade.gs@gmail.com


* Ukoliko želite da se o vašem zahtjevu za članstvo izjasni prva naredna skupština Mreže za mlade Crne Gore, preporučujemo da zahtjev sa propratnom dokumentacijom dostavite najkasnije do 23.03.2022. godine (do 17h).

Možda će te zanimati

31.05.2023

Vladimir Perazić je novi Generalni sekretar MMCG

03.05.2023

Djeca i mladi moraju biti sigurni!

28.04.2023

Delegacija MMCG na konferenciji u Briselu