images/photos/2020/11/1605713479016-vicHpfbbMnvNttLn3pGM672uJ.jpg

(Podgorica, 18.11.2020. godine) Mreža za mlade Crne Gore dobila je Potvrdu o reprezentativnosti, dokument koji u skladu sa članom 20 Zakona o mladima dodjeljuje resorni državni organ za pitanja omladinske politike. Ovom potvrdom se potvrđuje reprezentativnost saveza nevladinih organizacija, odnosno udruženja koja sprovode omladinsku politiku.


Nakon uvida u dokumentaciju kojom se potvrđuje da je Mreža za mlade Crne Gore savez koji u svom sastavu ima više nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku, a najmanje 30, iz najmanje šest opština, od kojih su po dvije iz južnog, centralnog i sjevernog dijela države, poštujući tako regionalnu zastupljenost, Ministarstvo sporta i mladih je izdalo potvrdu o reprezentatuvnosti na godinu dana, kao što Zakon o mladima i predviđa.


Ovo je veliki korak naprijed za prepoznavanje rada NVO u oblasti omladinske politike i prilika za uspostavljanje kvalitetnog kanala za komunikaciju i saradnju između NVO i institucija, piše u zahvalnici koju je predsjednik Upravnog odbora Mreže, Miloš Marković, uputio Ministarstvu za sport i mlade.


Dobijanjem potvrde o reprezentativnosti Mreža za mlade je zvanično dobila status krovne organizacije mladih i tako postala jedan od ključnih aktera koji će djelovati na polju omladinske politike u Crnoj Gori.


Mrežu za mlade Crne Gore osnovalo je 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih, čija misija je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica.

Možda će te zanimati

06.07.2021

Predstavnici Mreže na sastanku sa rektorom Univerziteta Crne Gore

02.07.2021

MMCG organizovala konsultacije povodom izrade Strategije komunikacije

11.06.2021

MMCG na regionalnom sastanku krovnih omladinskih organizacija