images/photos/2022/03/1647524603995-UP8pEcBtnuPYoaqO5dC5MdNEt.jpg

(Podgorica, 17.03.2022. godine) Mreža za mlade Crne Gore, poziva mlade ljude koji se bave omladinskom politikom, omladinskim radom, aktivizom i volontiranjem, da se prijave za praksu na pozicijama koordinatora/ki u Generalnom sekretarijatu.


Zašto na praksu u Mreži?

Cilj ove prakse je jačanje tima Generalnog sekretarijata Mreže i pružanje prilike mladim ljudima da u dinamičnom okruženju steknu prva radna iskustva. Pozivamo mlade ljude koji imaju motive, viziju, načine i vještine da promijene i unaprijede položaj mladih ljudi u Crnoj Gori da se prijave na naš poziv.


Svi izabrani praktikanti će imati svog mentora/ku, koji će pratiti i podržavati njihov rad, a sve u cilju razvijanja i usavršavanja znanja i vještina potrebnih za rad u civilnom sektoru.


Tražimo mlade ljude koji će, na volonterskoj osnovi, doprinositi daljem razvoju Mreže za mlade Crne Gore, sa velikom vjerovatnoćom za zaposlenje u bliskoj budućnosti.


Da li si ti praktikant/kinja koga/ju tražimo?

➢ Student/kinja si završnih godina fakulteta ili diplomirao/la u posljednjih 4 godine?
➢ Imaš dobro razvijene komunikacijske vještine?
➢ Dobro se koristiš Microsoft Office paketom?
➢ Timski si igrač?
➢ Upoznat/a si sa radom sa mladima?
➢ Motivisan/a si da učiš, razvijaš se i unapređuješ sebe?


Šta zapravo treba da se radi?

Mreža je prošle godine kreirala Strateški plan kojim su definisana tri opšta cilja, a u skladu sa ciljevima definisani su sljedeći programi u radu sa mladima za naredne četiri godine:
1. Koordinator/ka Programa za razvijanje kapaciteta i informisanosti mladih za učešće u kreiranju i sprovođenju javnih politika;
2. Koordinator/ka Programa za unapređenje institucionalnog okvira za aktivno učešće mladih;
3. Koordinator/ka Programa za jačanje kapacitete organa upravljanja Mreže i organizacija članica.


Navedeni ciljevi će se realizovati sprovođenjem aktivnosti koje su definisane u Strateškom planu (2021-2024).


Kakve su aktivnosti u pitanju?

Ukoliko te najviše interesuje prvi cilj, neke od aktivnosti su: Izrada Pojmovnika omladinske politike i prezentacija, izrada informativno-edukativnih video klipova o učešću mladih u procesima donošenja odluka, uspostavljanje godišnjeg takmičenja za mlade ,,Mladi predsjednik/ca Crne Gore'', organizacija posjeta organizacijama članicama Mreže i prikupljanje preporuka za povećanje informisanosti i zainteresovanosti mladih za participaciju u kreiranju javnih politika, organizacija godišnjih Omladinskih participativnih akademija - #OPA i dr.


Ako se radi o drugom cilju, sljedeće aktivnosti su ključne: Zagovaranje donošenja Zakona o volonterizmu, reagovanje na bitne lokalne i nacionalne teme za mlade, uspostavljanje i jačanje saradnje Mreže sa mladima iz različitih struktura putem formiranog Saveta omladine političkih partija i Savjeta studenata, te uspostavljanje novih mehanizama saradnje, iniciranje saradnje sa ,,Zajednicom opština Crne Gore'' i uspostavljanje godišnje nagrade ,,Grad za mlade'', iniciranje uspostavljanja Savjeta za mlade na nacionalnom nivou, organizacija konsultacija sa koordinatorima omladinskih servisa i jačanje njihovih kapaciteta za rad sa mladima na lokalnom nivou i dr.


Treći cilj podrazumijeva sljedeće aktivnosti: Izrada procedure za ispitivanje potreba članica Mreže i plana obuka, organizacija obuke o pisanju i upraljanju EU projektima za upravljačku strukturu Mreže , organizacija godišnjeg ciklusa strukturiranog dijaloga MMCG i aktera u oblasti omladinske politike u Crnoj Gori, organizacija obuka u oblasti izrdade prijedloga javnih politika - ''Policy papers'' organizacija obuka za razvoj kapaciteta članica o pisanju projekata za EU fondove, organizacija obuka u oblasti medijskog predstavljanja i vidljivosti, realizacija aktivnosti koje se odnose na vidljivost Mreže iz Komunikacione strategije, praćenje i učešće predstavnika Mreže u međunarodnim procesima koji su od značaja za mlade.


Važni detalji za kraj:
Praksa će trajati šest mjeseci, i sa radom možeš početi već od 04.04.2022. godine.
Angažman na dnevnom nivou: fleksibilan rad, pola radnog vremena (4 sata).
Mjesto rada: kancelarije Mreže u Podgorici, Master kvart (City kvart).
Otvorena mjesta: za tri osobe.


Nakon prakse i nakon evaluacija, postoji mogućnost da se tvoj angažman u Mreži nastavi i da postaneš radno angažovan u Generalnom sekretarijatu.


Zainteresovani kandidati/kinje svoje prijave šalju na mejl adresu: mrezazamlade.cg@gmail.com, najkasnije do 30.03.2022. godine (23:59h). U prijavi je potrebno dostaviti: Biografiju (CV) i motivaciono pismo sa posebnim osvrtom na strateški cilj/poziciju koja te najviše interesuje.

Možda će te zanimati

27.06.2022

Mentalno je elementarno - blog: Nikolina Radović

20.06.2022

Mreža za mlade CG organizuje Parlament mladih

01.06.2022

Mentalno je elementarno: Organizovan okrugli sto "Maj, mladi i mentalno zdravlje"