images/photos/2022/02/1645374001728-yLrfs81cCRjUmwMGVtrmlM4DG.jpg

Gošće Mreže za mlade Crne Gore (MMCG), a povodom organizacije orijentacionog sastanka za izradu metodologije za istraživanje položaja mladih u Crnoj Gori, bile su predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), generalna sekretarka Miljana Pejić i projektna koordinatorka Milica Borjanić.


U okviru Programa za razmjenu i mobilnost mladih, čiju realizaciju finansira Vlada Crne Gore, odnosno Uprava za sport i mlade, jednu od tri ključne kompomente predstavlja izrada prvog Godišnjeg izvještaja o položaju mladih u Crnoj Gori. Izrada ovog izvještaja je jedan od prioritetnih ciljeva Strateškog plana MMCG (2021-2024), te je generalni sekretarijat pristupio kreiranju operacionog plana sa metodologijom istraživanja, uz pomoć KOMS-a, koji već nekoliko godina objavljuje Alternativni izvještaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji.


Gošće iz KOMS-a su članovima/cama tima za realizaciju pomenutog Programa detaljno predstavile faze u izradi Izvještaja, koji KOMS koristi kao ključnu platformu za zagovaranje sistemskih rješenja za probleme mladih u Srbiji. Ova publikacija se objavljuje na godišnjem nivou, a sadrži mnogobrojne nalaze o položaju mladih Srbije sa preporukama, a akcenat je stavljen na: političku participaciju i odnos političkih subjekata prema mladima, vrijednosti mladih, medije, društvene mreže i aplikacije koje koriste mladi, mladi i tržište rada, mladi i obrazovanje, aktivizam i volontiranje, bezbjednost i zdravlje mladih, te mladi i kovid-19.


Predsjednik Upravnog odbora MMCG, Miloš Marković, se zahvalio na kontinuiranoj podršci KOMS-a, koja nije izostala od samog pokretanja inicijative za formiranje krovne organizacije mladih Crne Gore. Generalna sekretarka KOMS-a, Miljana Pejić, je pohvalila dosadašnje ostvarene rezultate Mreže i najavila inteziviranje saradnje u narednom periodu.

Možda će te zanimati

20.09.2023

Interni poziv za učesnike/ce iz Crne Gore za projekat "Aktivno građanstvo i preduzetništvo u omladinskom radu"

25.08.2023

MMCG i RYCO zajedničkim naporima do osnaživanja mladih

12.08.2023

Međunarodni dan mladih