images/photos/2021/05/1621507646347-HUznhlGplEO7U5sk9WBMK7NNO.jpg

(Podgorica, 19.05.2021. godine) Predsjednik i potpredsjednica Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore, Miloš Marković i Andrijana Radović, sastali su se sa v.d. direktorom Uprave za sport i mlade, Vasilijem Laloševićem.


Lalošević je tom prilikom predstavnike Mreže upoznao sa dosadašnjim rezultatima onoga što je urađeno na polju zaštite i unapređenja položaja mladih, a na sastanku se razgovaralo i o novim rješenjima. Lalošević je na sastanku istakao: „Svjesni smo da je protekli period bio težak, kako za mlade tako i za cijelo društvo, te da je pandemija otežala umrežavanje mladih. Ipak, Uprava za sport i mlade omladini pristupa proaktivno i riješena je da im bude prvi i pouzdan institucionalni partner u savladavanju prepreka ka boljem statusu u društvu. Spremni smo zato da saslušamo probleme sa kojima se suočavaju mladi i u skladu sa tim i sopstvenim mogućnostima, djelujemo’’.


Predstavnici Mreže su upoznali direktora Laloševića sa rezultatima rada i budućim planovima, sa posebnim akcentom na strateško planiranje. Kako Mreža Upravu smatra jednim od glavnih partnera, predstavnici Mreže su gospodina Laloševića pozvali da prisustvuje otvaranju konsultacija povodom izrade strateškog planiranja. Na sastanku je bilo riječi o aktiviranju omladinskih servisa (klubova i centra), kao i o zajedničkom obilježavanju Dana mladih. Jedna od tema sastanka bili su i mladi na sjeveru države, kao i njihov trenutni položaj.

Možda će te zanimati

20.10.2021

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica Mreže

11.10.2021

MMCG organizovala konsultacije sa mladima iz političkih partija

04.10.2021

Javni poziv za prijavljivanje mladih za učešće u projektu: Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana