images/photos/2022/04/1648997515688-J9MJcuUrjOQKVvRNCypU14lQC.jpg

(Podgorica, 04.04.2022.) Sekretarijat Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) je u partnerstvu sa Mrežom za mlade Crne Gore (MMCG) organizovao dvodnevni događaj ,,Učešće mladih u borbi protiv korupcije'' koji je okupio više od 20 studenata univerziteta, uključujući predstavnike političkih partija i civilnog društva Crne Gore.


Događaj je otvoren uvodnim govorima, koje su u četvrtak 31. marta održali programski menadžer Delegacije EU u Crnoj Gori, Gianandrea Villa, viša savjetnica za borbu protiv korupcije iz Sekretarijata RAI, Aneta Arnaudovska, predsjednik Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore, Miloš Marković i potpredsjednik Udruženja studenata političkih nauka u Crnoj Gori, Vladimir Perazić.


„Efikasna borba protiv korupcije je ključni uslov za pristupanje Crne Gore, kao zemlje kandidata za članstvo u EU. EU pažljivo prati postignuti napredak i preporučuje poboljšanja tamo gdje je to potrebno”, rekao je Villa i dodao da je prvi preduslov za efikasno prijavljivanje i zaštitu zviždača, da postoje dobri zakoni. „Od zemalja kandidata, uključujući Crnu Goru, se očekuje da usklade svoje zakonodavstvo sa Direktivama EU o zaštiti zviždača''.


Nakon ceremonije otvaranja, ekspertkinja RAI-a Aneta Arnaudovska održala je prvu sesiju posvećenu integritetu pravosuđa kao suštinskom preduslovu zaštite zviždača, ističući da se moraju poštovati svi atributi nezavisnog i nepristrasnog sudstva predviđeni članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Projekt menadžerka RAI-a – ekspert za borbu protiv korupcije, Elmerina Ahmetaj Hrelja, predstavila je projekat kao i usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa Direktivom EU o zaštiti uzbunjivača, te vodila diskusiju sa učesnicima o zaštiti zviždača kao jednom od najvažnijih antikorupcijskih mehanizama.
Učesnici su imali priliku da razgovaraju o zaštiti zviždača, kao i o korupciji u obrazovnom sektoru, te o ulozi OCD u podršci zviždačima, a gošće događaja su bile Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje i Zorana Marković iz Centra za razvoj NVO.


Drugog dana, učesnici su se sastali i razgovarali sa predstavnicima institucija, među kojima je i član skupštinskog Odbora za antikorupciju, Nikola Bajčetić, koji je učesnike/ce upoznao sa radom Odbora, a govora je bilo i o naporima Skupštinske Crne Gore u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Boris Vukašinović, pomoćnik direktora Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore predstavio je antikorupcijske mehanizme i zaštitu zviždača u Crnoj Gori.


Događaj za mlade u Crnoj Gori organizovan je u okviru projekta koji finansira EU Prekid tišine: Unapređenje politike i kulture uzbunjivača u zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji.

Možda će te zanimati

27.06.2022

Mentalno je elementarno - blog: Nikolina Radović

20.06.2022

Mreža za mlade CG organizuje Parlament mladih

01.06.2022

Mentalno je elementarno: Organizovan okrugli sto "Maj, mladi i mentalno zdravlje"