images/photos/2021/12/1639483412437-ErB6F8Olst1u9SXxsC6WoxYqf.JPG

U periodu 9. i 10. decembra Regionalni savjet za saradnju je organizovao drugi Kick-off događaj Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana, na kojem su se okupili predstavnici institucija i krovnih organizacija mladih, kao i eksperti u oblasti mentalnog zdravlja, iz država Zapadnog Balkana i zajedno radili na identifikaciji problema i mogućih rješenja iz oblasti mentalnog zdravlja mladih. 


Ekspertsko tijelo koje je angažovano za Crnu Goru čine tri predstavnika Vlade i tri predstavnice Mreže za mlade Crne Gore. Na realizovanom događaju je učestvovao i predsjednik Upravnog odbora, Miloš Marković.


Šest grupa je kroz zajednički rad i diskusiju obradilo 3 područja mentalnog zdravlja:
• Edukacija i podizanje svijesti zajednicama o mentalnom zdravlju
• Prevencija mentalnog zdravlja kod mladih osoba
• Mjere preduzimanja za unapređenje i poboljšanje mentalnog zdravlja mladih


Neke od predloženih tema u okviru pomenutih područja jesu:
• implementacija programa za mentalno zdravlje u omladinskim servisima i centrima, fokus lokalne samouprave sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta u svih šest država na razvoj psihoedukativnih programa čiji zadatak treba da bude prevencija mentalnog zdravlja od najranijeg uzrasta, uspostavljanje nacionalnog međusektorskog koordinacionog tijela za unapređenje mentalnog zdravlja, pružanje dodatne edukacije i usavršavanja roditeljima, nastavnicima, edukovanim vršnjacima (studentima psihologije i socijalnog rada) i ljudima koji rade sa mladima.


Grupa iz Crne Gore će nastvatiti sa radom na ovom projektu i sastati se sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja kako bi definisali buduće korake i aktivnosti.

Možda će te zanimati

09.05.2022

Javni poziv za srednjoškolce/ke za učešće u Nacionalnoj razmjeni mladih

21.04.2022

Predstavljen Program za razmjenu i mobilnost mladih

07.04.2022

Raspleti s Mrežom o: Marko Begović - Mladi da se usude da izađu iz svoje komfort zone