images/photos/2020/11/1605013985288-EKYPNxWF34ZWNVD2tuQ0qmLCn.jpg

Mrežu za mlade Crne Gore osnovalo je 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih. Mreža predstavlja krovnu organizaciju mladih, čija misija je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica.


U cilju izrade strateškog plana, kao i analize trenutnog stanja u omladinskoj politici i položaja mladih u Crnoj Gori, Mreža za mlade organizuje šest fokus grupa sa mladima, a o ključnim temama za društveni život: obrazovanje po mjeri mladih; omladinska politika; aktivizam i učešće mladih; tržište rada i zapošljavanje mladih; zdravlje, bezbjednost i odrastanje; i kultura i mladi. Fokus grupe će moderirati članovi/ce Upravnog odbora Mreže, a iste će se, zbog epidemioloških uslova, organizovati online - putem aplikacije ZOOM. Mladi će imati priliku da sa članovima/cama Upravnog odbora razgovaraju o pomenutim temama, u okviru grupa od po deset mladih ljudi, a u trajanju od maksimum 90 minuta.


Strateški plan predstavlja ključni dokument za rad Mreže, putem kojeg ova krovna organizacija planira formirati godišnje planove rada. Strateški plan će sadržati nekoliko strateških ciljeva, a važiće za period od tri do četiri godine. Podatke koje ćemo prikupiti putem ovih fokus grupa će poslužiti organizacijama članicama Mreže da kreiraju prijedloge za sadržaj strateškog plana.


Ovim putem pozivamo mlade (od 15 do 30 godina), sa posebnim akcentom na marginalizovane grupe mladih, ali i mlade koji su aktivno uključeni u život zajednice, da se prijave za neku od ponuđenih fokus grupa, odnosno prioritetnih tema:
1. Obrazovanje po mjeri mladih (Ponedjeljak, 16.11.2020. godine, u 15h) - Jovan Bojović
(formalno i neformalno obrazovanju mladih, programi za sticanje radnog iskustva i sl.)


2. Omladinska politika (Utorak, 17.11.2020. godine, u 13h) Jelena Fuštić
(institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike - zakon o mladima, strategija i sistemski okvir za rad sa mladima)


3. Aktivizam i učešće mladih (Srijeda, 18.11.2020. godine, u 11h) Andrijana Radović
(učešće mladih u procesima donošenja odluka, volonterizam i doprinos razvoju zajednice)


4. Tržište rada i zapošljavanje mladih (Srijeda, 18.11.2020. godine, u 17h) Milena Šćepanović
(prilike i prepreke u zapošljavanju mladih - programi podrške samozapošljavanju mladih i sticanje poslovnih vještina)


5. Zdravlje, bezbjednost i odrastanje mladih (Četvrtak, 19.11.2020. godine, u 17h) Anđela Radovanović
(dostupnost zdravstvenog sistema mladima, njihova bezbjednost i vještine koje mladi moraju da steknu kako bi se pripremili za život)


6. Kultura i mladi (Petak, 20.11.2020. godine, u 12h) Jugoslav Radović
(dostupnost programa kulture za mlade, učešće mladih u kreiranju programa kulture i sprovođenje)


Mladi se mogu prijaviti putem ovog linka, gdje je potrebno upisati Ime i prezime, elektronsku poštu, adresu stanovanja, obrazovanje i iskustvo u temi za koju se prijavljuju, a najkasnije do 15.11.2020. godine, kako bismo putem elektronske pošte blagovremeno dostavili ZOOM pozivnicu za učešće na fokus grupama.


Sve učesnike/ce fokus grupa očekuje novogodišnji poklon promo materijala Mreže (fascikla, notes, hemijska olovka), koji ćemo dostaviti putem adrese stanovanja koju dostave učesnici/ce fokus grupa.

Možda će te zanimati

09.05.2022

Javni poziv za srednjoškolce/ke za učešće u Nacionalnoj razmjeni mladih

21.04.2022

Predstavljen Program za razmjenu i mobilnost mladih

07.04.2022

Raspleti s Mrežom o: Marko Begović - Mladi da se usude da izađu iz svoje komfort zone