images/photos/2021/10/1633946826812-vtOklOSFdUEPTaGJmwabjxtYQ.JPG

(Petrovac, 10.11.2021. godine) Mreža za mlade Crne Gore je prethodnog vikenda, uz finansijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo, u okviru programa ,,Vrijeme je za mlade'', organizovala konsultacije sa mladima iz političkih partija.

 

Ove konsultacije se organizuju kao jedna od prvih aktivnosti Savjeta omladine političkih partija, koji je osnovao Upravni odbor Mreže sa ciljem uspostavljanja konkretnije saradnje sa mladima koji djeluju u okviru parlamentarnih političkih partija. Članovi/ce ovog Savjeta su tokom dvodnevnih konsultacija u Petrovcu razgovarali o ključnim problemima mladih u Crnoj Gori, sa akcentom na potencijalna rješenja i aktivnosti koje bi zajedničkim snagama mogli da realizuju u narednom periodu.

 

Mladi u Crnoj Gori se suočavaju sa velikim brojem problema, koji kao posljedicu imaju i činjenicu da preko 70% mladih želi napustiti državu. Mladi iz političkih partija su saglasni sa tim da se ključni problemi mladih nalaze u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i učešća mladih u procesima donošenja odluka. U okviru obrazovanja je potrebno revidirati Program stručnog osposobljavanja, kao i urediti upisnu politiku na fakultetima, tako da ona odgovara stanju na tržištu rada. Kada je u pitanju oblast zapošljavanja, mladi iz političkih partija smatraju da je finansijska stabilnost uslov za osamostaljivanje mladih, te da su potrebni dodatni napori nadležnih institucija kako bi se omogućila podrška mladima u pokretanju sopstvenih biznisa. U oblasti učešća mladih u procesima donošenja odluka, mladi iz političkih partija smatraju da njihovi partijski vršnjaci nemaju dovoljno znanja o načinu funkcionisanja procesa donošenja odluka, ali i da nedostaje kulture dijaloga kao ključne u razmjenjivanju različitih stavova o različitim društvenim pitanjima.

 

Konusltacijama su prisustvovali i članovi/ce Upravnog odbora Mreže, koji su ocijenili da se pitanja od kojih mladi nemaju direktnu korist, često nađu u fokusu političara i javnosti i da bi se kroz organizaciju Parlamenta mladih, kao zagovaračke platforme mladih, mogao čuti glas mladih u najvišem zakonodavnom domu. Pored ove ideje, na konsultacijama je dogovorena i saradnja Mreže za mlade Crne Gore sa podmladcima političkih partija u organizaciji obuka/radionica za mlade iz političkih partija o političkoj pismenosti, odnosno kulturi dijaloga i procesima donošenja odluka.

Možda će te zanimati

20.09.2023

Interni poziv za učesnike/ce iz Crne Gore za projekat "Aktivno građanstvo i preduzetništvo u omladinskom radu"

25.08.2023

MMCG i RYCO zajedničkim naporima do osnaživanja mladih

12.08.2023

Međunarodni dan mladih