images/photos/2021/07/1625222661112-jomKmkKTDnTjhoYXc1srsZsXi.JPG

(Kolašin, 29.06.2021. godine) Mreža za mlade Crne Gore je nastavila sa strateškim promišljanjem budućeg rada i u tom smislu organizovala konsultacije povodom izrade Strategije komunikacije, koja će biti sastavni dio Strateškog plana Mreže.


Strategija komunikacije MMCG predstavlja poseban dio strateškog plana Mreže za mlade za period 2021 -2024. godina. Strategija je nastala nakon definisanja potrebe za unapređenjem rada i povećanjem uticaja i prisusnosti u različitim javnostima.


 Strategija daje četvorogodišnji okvir za razvijanje komununikacionih kanala, ali i ključnih poruka ka ciljanim javnostima u skladu sa dostupnim sredstvima i procesima u kojima učestvujemo.


U strategiji su predviđeni različiti tipovi komunikacionih kanala u skladu sa targetiranim ciljnim grupama, mehanizmi za povećanje komunikacije sa članicama Mreže i eksternim javnostima, kao i načine na koje će se dobijati povratne informacije.  Smatramo da je poboljšanje komunikacije neophodno za djelovanje Mreže i da samo zajedničkim resursima možemo pravovremeno i na pravi način podijeliti informaciije o tome šta radimo kako bi postali zagovaračka platforma – koja omogućava podsticajno okruženje u kojima mladi aktivno učestvuju u kreiranju i donešenju omladinskih politika.


Tokom dvodnevnih konsultacija, u kojima su učestvovali predstavnici/ce upravljačke strukture Mreže, razmatrani su strateški ciljevi i aktivnosti koje će biti usmjene ka većoj vidljivosti i boljoj komunikaciji misije i vizije Mreže prema javnosti. Članovi/ce upravljačke strukture Mreže su utvrdili dva strateška cilja Strategije komunikacije: Unaprijediti povjerenje i saradnju između organizacija članica Mreže i nivo informisanosti o njenim aktivnostima, upravljačkim strukturama i ulozi organizacija članica, kao i izgraditi kredibilitet i imidž Mreže kao relevantnog aktera omladinske politike u Crnoj Gori i kod međunarodnih saradnika i donatora.


Projekat ,,Mreža za jače kapacitete omladinskih struktura'' podržan je od strane Fonda za aktivno građanstvo, u okviru programa ,,Vrijeme je za mlade'', čiju realizaciju finansira Balkanski fond za demokratiju i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).Možda će te zanimati

14.09.2021

Mladi umrežavanjem svoja pitanja stavljaju u fokus društva

10.09.2021

Najava: Panel diskusija ,,Mladi (ni)jesu prioritet?''

06.08.2021

Potpisan Memorandum o saradnji i partnerstvu krovnih saveza mladih sa Zapadnog Balkana