images/photos/2021/07/1625222661112-jomKmkKTDnTjhoYXc1srsZsXi.JPG

(Kolašin, 29.06.2021. godine) Mreža za mlade Crne Gore je nastavila sa strateškim promišljanjem budućeg rada i u tom smislu organizovala konsultacije povodom izrade Strategije komunikacije, koja će biti sastavni dio Strateškog plana Mreže.


Strategija komunikacije MMCG predstavlja poseban dio strateškog plana Mreže za mlade za period 2021 -2024. godina. Strategija je nastala nakon definisanja potrebe za unapređenjem rada i povećanjem uticaja i prisusnosti u različitim javnostima.


 Strategija daje četvorogodišnji okvir za razvijanje komununikacionih kanala, ali i ključnih poruka ka ciljanim javnostima u skladu sa dostupnim sredstvima i procesima u kojima učestvujemo.


U strategiji su predviđeni različiti tipovi komunikacionih kanala u skladu sa targetiranim ciljnim grupama, mehanizmi za povećanje komunikacije sa članicama Mreže i eksternim javnostima, kao i načine na koje će se dobijati povratne informacije.  Smatramo da je poboljšanje komunikacije neophodno za djelovanje Mreže i da samo zajedničkim resursima možemo pravovremeno i na pravi način podijeliti informaciije o tome šta radimo kako bi postali zagovaračka platforma – koja omogućava podsticajno okruženje u kojima mladi aktivno učestvuju u kreiranju i donešenju omladinskih politika.


Tokom dvodnevnih konsultacija, u kojima su učestvovali predstavnici/ce upravljačke strukture Mreže, razmatrani su strateški ciljevi i aktivnosti koje će biti usmjene ka većoj vidljivosti i boljoj komunikaciji misije i vizije Mreže prema javnosti. Članovi/ce upravljačke strukture Mreže su utvrdili dva strateška cilja Strategije komunikacije: Unaprijediti povjerenje i saradnju između organizacija članica Mreže i nivo informisanosti o njenim aktivnostima, upravljačkim strukturama i ulozi organizacija članica, kao i izgraditi kredibilitet i imidž Mreže kao relevantnog aktera omladinske politike u Crnoj Gori i kod međunarodnih saradnika i donatora.


Projekat ,,Mreža za jače kapacitete omladinskih struktura'' podržan je od strane Fonda za aktivno građanstvo, u okviru programa ,,Vrijeme je za mlade'', čiju realizaciju finansira Balkanski fond za demokratiju i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).Možda će te zanimati

06.07.2021

Predstavnici Mreže na sastanku sa rektorom Univerziteta Crne Gore

11.06.2021

MMCG na regionalnom sastanku krovnih omladinskih organizacija

07.06.2021

MMCG organizovala konsultacije povodom izrade strateškog plana