images/photos/2022/10/1665422357443-K2C6tygmxf0sREHlzP45HoC5i.jpg

Mreža za mlade Crne Gore objavljuje Javni tender za izbor najboljeg ponuđača za potrebe smještaja učesnika/ca Regionalne razmjene mladih (studijske posjete) u četiri države regiona: Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Sjeverna Makedonija


Tender se objavljuje u okviru projekta ,,Program za razmjenu i mobilnost mladih" koji se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.


Predmet ugovora sa izabranim ponuđačem:
• Implementacija usluga kako je naznačeno u tehničkim informacijama u dijelu „potrebne
Usluge/tehničke specifikacije“ ovog dokumenta.


Rok za podnošenje ponuda:
Rok za podnošenje ponuda je 15.09.2022. u 12:00h.
Bilo koja ponuda pristigla nakon ovog roka automatski će biti odbijena.


Adresa i značenje za podnošenje ponuda:
Ponuđači će predati svoje ponude koristeći:
1. standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu, dostupni u dijelu B tenderske dokumentacije i
2. finansijsku ponudu koja je dostupna u dijelu C ovog tenderskog dosijea. Finansijsku ponudu potrebno je dostaviti u posebnoj koverti.


Ponuda mora biti predata u 1 originalu. U slučaju podnošenja e-poštom, ponuđač će dostaviti skeniranu potpisanu originalnu ponudu. Naručilac može odbiti sve ponude koje ne koriste propisani obrazac.


Pored ponude, ponuđač je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-poštom):
- Kopija pravne registracije (Rješenje iz CRPS)
- Bankovni podaci o bankovnom računu na koji će se vršiti isplate (Karton deponovanih potpisa)
Ponude će se predati putem pošte/kurirske službe, a sadrže sljedeće informacije:
- Ime i adresa ponuđača;
- Naslov tendera: Tender za izbor najboljeg ponuđača za usluge prevoza u okviru projekta ,,Program za razmjenu i mobilnost mladih“
- Referentni broj: 229-TD/22, 15.08.2022.

Ponude će se predati lično, poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:
NVO MREŽA ZA MLADE CRNE GORE
Ulica Vladike Visariona Borilovića E1, 81000, Podgorica

mrezazamlade.cg@gmail.com


II TEHNIČKE INFORMACIJE
Ponuđači su dužni pružiti usluge kako je naznačeno u dijelu ‘’Potrebne usluge/Tehničke specifikacije’’ ovog
dokumenta. U tehničkoj ponudi ponuđači će navesti više detalja o isporukama, pozivajući se na donju tabelu.


III FINANSIJSKE INFORMACIJE
Ponuđače podsjećamo da je ponude potrebno dostaviti u navedenom roku kako bi bile prihvatljive.
IV DODATNE INFORMACIJE


Kriterijumi za dodjelu su:
- Najbolja vrijednost za novac, težina 80% tehničkog kvaliteta i cijene 20%.
Neuspješni/uspješni ponuđači biće pismeno obaviješteni o rezultatima postupka ocjenjivanja. Procijenjeno vrijeme odgovora ponuđačima je 7 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

Možda će te zanimati

21.11.2023

Generalni sekretar gost na TV Budva

20.09.2023

Interni poziv za učesnike/ce iz Crne Gore za projekat "Aktivno građanstvo i preduzetništvo u omladinskom radu"

25.08.2023

MMCG i RYCO zajedničkim naporima do osnaživanja mladih