images/photos/2022/12/1671445612502-JmxdseL0HZd7bmjBSDUjpKdch.jpeg

Mreža za mlade Crne Gore organizovala je prvi Omladinski Parlament koji je rezultat višemjesečnog rada mladih iz organizacija civilnog društva i političkih partija.


Tokom pripremnog perioda targetirali smo ključne probleme mladih u Crnoj Gori, radili na analizi trenutnog stanja i davanju konkretnih smjernica za unaprijeđenje položaja mladih. Zato smo tokom zasijedanja predstavnicima izvršne vlasti koji su se odazvali našem pozivu prezentovali četiri inicijative:
- Inicijativu za uvođenje građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u višim razredima osnovne i svim razredima srednjih škola,
- Inicijativu za reformu programa stručnog osposobljavanja za visokoškolce,
- Inicijativu za ekonomsko osnaživanje mladih sa fokusom na razvoj preduzetništva
- Inicijativu za razvoj stambenog fonda za mlade.


Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović otvorila je zasijedanje Omladinskog Parlamenta uz poruku da crnogorske institucije moraju uključiti mlade u demokratsko odlučivanje, kako bi bili ključni akteri razvoja i promjena u društvu Predsjednica je navela da su problemi sa kojima se susreću mladi ljudi migracija, visoka stopa nezaposlenosti, neusklađenost obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, korupcija u obrazovanju, nedovoljna informisanost i selektivnost pri zapošljavanju, i da na to kao država još uvijek nijesmo dali adekvatne odgovore, I poručila da moramo učiniti sve što je moguće da zadržimo mlade ljude.


Predsjedavaća Omladinskim parlamentom, Andrijana Radović, kazala je da Skupština ne donosi zakone koji pospješuju položaj mladih u Crnoj Gori, naglasavajući da Skupština umjesto da isijava emancipaciju, nažalost nekad pothranjuje stereotipe.


Radović je poručila da će država će u naredenim decenijama biti onakva kakvi budemo mi - i kako je pripremimo za generacije nakon nas. Da bi taj niz trajao i dobijao nove slojeve smisla – mi se moramo izboriti za put slobode i smisla. Zahvalila se svim mladima koji su učestvovali u procesu Parlamenta I koji su tokom zasijedanja iznijeli konkretne inicijative i poslala poruku da mladi žele da ostaju u Crnoj Gori, ali žele da izađu iz stega podjela zato su u Parlemnetu tu svi pod jednom kapom, iako nas ima i iz različitih organizacija, različitih političkih partija, različitih ideologija, različitih nacionalnih i vjerskih opredjeljenja, iz svih krajeva Crne Gore, naglašivši da su naše različitosti naše najveće bogatstvo.
Predložene inicijative su komentarisali predstavnici izvršne vlasti, ministar ekonomskog razvoja I turizma Goran Đurović, državna sekretarka Ministarstva sporta i mladih Amina Cikotić, državni sekretar Ministarstva prosvjete Zejnel Klimenta i državni sekretar Ministartsva rada i socijalnog staranja Darko Stojanović.


Zasijedanje Omladinskog Parlamenta možete pogledati na linku : https://youtu.be/9TCFQvuIZRk

Možda će te zanimati

31.05.2023

Vladimir Perazić je novi Generalni sekretar MMCG

03.05.2023

Djeca i mladi moraju biti sigurni!

28.04.2023

Delegacija MMCG na konferenciji u Briselu