images/photos/2021/10/1633344436410-1oxVrMCsGAKvg3d06OfTgpvQR.jpg

Mreža za mlade objavljuje javni poziv za prijavu mladih od 18 do 30 godina, koji žele da predstavljaju Crnu Goru na regionalnom projektu Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana (Western Balkan Youth Lab), koji po drugi put realizuje Regionalni savjet za saradnju - RCC.  


Tema ovogodišnjeg Youth Policy Lab-a jeste mentalno zdravlje mladih. Kako bi se riješilo ovo pitanje i osigurala snažna perspektiva mladih tokom procesa kreiranja politika, projekat WBYL (Western Balkan Youth Lab) ima za cilj stvaranje Regionalnog tima mladih stručnjaka.


Pored davanja predloga i sugestija, tri izabrana/e kandidata/kinje će biti u prilici da učestvuju na sastancima, regionalnim događajima kao i na finalnoj konferenciji. S obzirom na to da je izuzetno važno da mladi ljudi dobro razumiju svoju ulogu u Youth Policy Lab projektu, najvažnija kompnenta ovog projekta nije samo prisustvo događajima, nego rad na kreiranju konkretnih politika u saradnji sa kreatorima politika, odnosno donosiocima odluka iz Zapadnog Balkana.


Angažman u projektu će trajati od oktobra/novembra 2021 do decembra 2022. godine.  Zbog pandemije virusa korona i nemogućnosti organizovanja sastanaka na kojima bi se obezbijedilo fizičko prisustvo svih članova laboratorije, ovaj angažman će podrazumijevati i rad od kuće. Međutim, RCC će biti u mogućnosti da organizuje regionalni trening, koji će biti organizovan u novembru 2021. godine, kao i Kick-Off događaj u decembru 2021. godine (oba događaja će biti organizovana uživo). Pored toga, izabrani predstavnici će imati priliku da učestvuju na dodatna dva regionalna sastanka, koji će se organizovati u jednoj od 6 zemalja Zapadnoh Balkana.


Finansijski troškovi (smještaja, prevoza i obroka) su pokriveni od strane Regionalne kancelarije za mlade.


Ko se može prijaviti?
- Mlada osoba koja ima između 18 i 30 godina;
- Posjeduje interesovanja iz oblasti omladinske politike i aktivizma;
-  Ima minimum pet godina iskustva u volontiranju, radu, učestvovanju u aktivnostima koje se tiču mladih;
- Mladi koji su spremni i motivisani da se obavežu da će učestvovati u svim aktivnostima koje će biti organizovane u okviru projekta;
- Zainteresovani za rad na regionalnim inicijativama vezanim za (mentalno) zdravlje mladih;
- Poznavanje engleskog jezika (pisanje i govor);
- Državljanin/ka Crne Gore.


Kako se prijaviti?

- Prijavu (Ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon) potrebno je poslati putem elektronske pošte: mrezazamlade.cg@gmail.com.

- Uz prijavu je potrebno dostaviti i CV, kao i kratko motivaciono pismo (najviše jedna stranica).

- Prijave je potrebno poslati najkasnije do 11.10.2021. godine (23:59h).


Benefiti projekta:
- Kontinuirano, strukturisano i planirano angažovanje sa mladim ljudima i kreatorima politike iz Zapadnog Balkana;
- Mogućnost preuzimanja liderskih uloga i sticanje vještina i praktičnog iskustva koje vode ka efikasnijem donošenju odluka u budućnosti iz oblasti (mentalnog) zdravlja mladih;
- Doprinos zajedničkom osmišljavanju i zajedničkom upravljanju politikama koje se bave zdravljem mladih na regionalnom nivou;
- Upoznavanje mladih ljudi i kreatora politika iz regiona i Mreže;
- Sticanje prava prisusvovanja drugim regionalnim i međunarodnim događajima, pored Youth Policy Lab projekta (sve troškove pokriva WBYL) na temu zdravlja mladih;
- Potvrda o članstvu u Regionalnom tijelu stručnjaka.

Možda će te zanimati

31.05.2023

Vladimir Perazić je novi Generalni sekretar MMCG

03.05.2023

Djeca i mladi moraju biti sigurni!

28.04.2023

Delegacija MMCG na konferenciji u Briselu