images/photos/2022/12/1672317241429-4SclkKJNAKagitMC1h17Fqv9y.jpg

Upravni odbor Mreže za mlade Crne Gore (MMCG) raspisuje Javni poziv za izbor generalnog/e sekretara/ke MMCG.


Generalni/a sekretar/ka Mreže za mlade Crne Gore (MMCG) bira se na period od godinu dana(februar 2023 - februar 2024), odlukom Upravnog odbora po prethodno sprovedenom javnom pozivu. Odlukom o izboru Generalnog sekretara utvrđuje se dan stupanja na funkciju i dan prestanka funkcije. 


Za Generalnog/u sekretara/ku MMCG mogu se prijaviti punoljetna lica koja su crnogorski državljani (od 18 do 33 godina). 


Prioritet na ovom javnom pozivu imaju mladi studenti/kinje, zainteresovani/e za rad u omladinskom sektoru, odnosno za rad na jačanju komunikacije i saradnje između organizacija članica Mreže, kao i komunikacije i saradnje sa lokalnim, nacionalnim, regionalnim, evropskim institucijama i akterima omladinske politike. 


S imenovanim/om Generalnim/om sekretarom/kom zaključuje se Ugovor o volonterskom radu u trajanju od tri (3) mjeseca. Period od prva tri mjeseca se odnosi na probni rad, tokom kojeg će Upravni odbor odlučiti o daljem angažovanju imenovanog/e.


Nakon isteka Ugovora o volonterskom radu, odnosno nakon isteka probnog perioda rada, ukoliko su zadovoljeni svi postavljeni uslovi, Upravni odbor zaključuje Ugovor o stipendiranju sa licem koje je imenovano na poziciju Generalnog/e sekretara/ke.


Prijave na javni poziv potrebno je dostaviti do 15.01.2023. godine, do 23:59h, putem: mrezazamlade.cg@gmail.com, a prijava podrazumijeva: biografiju kandidata/kinje (CV) i kratko motivaciono pismo. 


Ukoliko imate nejasnoća u vezi sa pravilima javnog poziva, budite slobodni da nam pišete putem elektronske pošte: 

Možda će te zanimati

20.03.2024

Javni poziv - Co-Management model u srednjim školama

13.02.2024

Javni poziv za radno mjesto u Sekretarijatu MMCG - Asistent/kinja na projektu

21.11.2023

Generalni sekretar gost na TV Budva