images/photos/2021/01/1611661646311-xN1OjdHC54q8HYsFsluFiNFyE.jpg

Upravni odbor Mreže za mlade Crne Gore (MMCG) raspisuje Javni poziv za izbor generalnog/e sekretara/ke MMCG.


Generalni/a sekretar/ka Mreže za mlade Crne Gore (MMCG) bira se na period od godinu dana (mart 2021 – mart 2022), odlukom Upravnog odbora po prethodno sprovedenom javnom pozivu. Odlukom o izboru Generalnog sekretara utvrđuje se dan stupanja na funkciju i dan prestanka funkcije.

Za Generalnog/u sekretara/ku MMCG mogu se prijaviti punoljetna lica koja su crnogorski državljani (od 18 do 33 godina).
Prioritet na ovom javnom pozivu imaju mladi studenti/kinje, zainteresovani/e za rad u omladinskom sektoru, odnosno za rad na jačanju komunikacije i saradnje između organizacija članica Mreže, kao i komunikacije i saradnje sa lokalnim, nacionalnim, regionalnim, evropskim institucijama i akterima omladinske politike.

S imenovanim/om Generalnim/om sekretarom/kom zaključuje se Ugovor o volonterskom radu u trajanju od tri (3) mjeseca. Period od prva tri mjeseca se odnosi na probni rad, tokom kojeg će Upravni odbor odlučiti o daljem angažovanju imenovanog/e.
Nakon isteka Ugovora o volonterskom radu, odnosno nakon isteka probnog perioda rada, ukoliko su zadovoljeni svi postavljeni uslovi, Upravni odbor zaključuje Ugovor o stipendiranju sa licem koje je imenovano na poziciju Generalnog/e sekretara/ke.

Iznos mjesečne stipendije imenovanog/e iznosi 200,00€ (dvije stotine eura), a stipendiranje započinje nakon isteka probnog rada, odnosno potpisivanjem Ugovora o stipendiranju.


Više informacija o javnom pozivu, pronađite u dokumentu ispod: Javni poziv za izbor generalnog sekretara MMCG (pdf).


Za dostavljanje prijave na Javni poziv potrebno je ispuniti online formular i upload-ovati dokumenta:
- Prijavni formular: LINK


Prijave na javni poziv potrebno je dostaviti do 26.02.2021. godine, do 23:59h, putem gore navedenog linka. Ukoliko imate nejasnoća u vezi sa pravilima javnog poziva, budite slobodni da nam pišete putem elektronske pošte: mrezazamlade.cg@gmail.com.

Možda će te zanimati

06.07.2021

Predstavnici Mreže na sastanku sa rektorom Univerziteta Crne Gore

02.07.2021

MMCG organizovala konsultacije povodom izrade Strategije komunikacije

11.06.2021

MMCG na regionalnom sastanku krovnih omladinskih organizacija