images/photos/2021/03/1615197453100-erWDXy7evT8uVqGqt4kDe6ibq.jpg

Ključne komponente programa
Dvodnevna obuka o planiranju akcije u zajednici i inkluzivnom razvoju. Tokom treninga, učesnici će imati priliku i da se sastanu sa predstavnicima Mreže za mlade, kako bi se bliže upoznali sa ciljevima, radom i planovima Mreže, i mogućnostima saradnje. Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.


Dodjela finansijske podrške/grantova: Nakon obuke, organizacije će imati priliku da apliciraju za dodjelu sredstava za realizaciju svojih inicijativa, do iznosa od 2,500€ po grantu. Podrška će biti obezbijeđena za najmanje 7 projekata, iz ukupnog fonda koji iznosi 17,500€. Podržanim organizacijama će biti pružena i savjetodavna i mentorska podrška.
Nacionalna kampanja – predstavljanje i afirmisanje značaja učešća i uloge mladih u razvoju društva: u saradnji sa Mrežom za mlade i podržanim organizacijama, fAKT će sprovesti kampanju promocije i afirmacije mladih kao aktivnih građana, motivisanih za proaktivno učešće u razvoju zajednice. U fokusu kampanje će biti konkretne akcije, i priče mladih koji su ih pokrenuli.


Kome je program namijenjen
Nevladinim organizacijama koje okupljaju mlade (od 15 do 25 god.);
Neformalnim grupama mladih (15 do 25 god.; očekuje se da najmanje petoro mladih bude aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta);
Mladima koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da ih podrže i urade nešto za svoju zajednicu;
Mladima koji imaju projektnu ideju koja će podstaći učešće većeg broja mladih.
Ko/što će imati prioritet
Projektne ideje koje promovišu solidarnost, inkluziju, interkulturni dijalog i razumijevanje, i zajedničko djelovanje za opšte dobro;
Projektne ideje koje doprinose promovisanju i jačanju uloge mladih kao nosioca društvenih promjena;
Organizacije/grupe koje imaju potencijal da uključe širu zajednicu: građane, lokalne institucije (uključujući i obrazovne), nevladine organizacije, privredne subjekte, medije i sl.;
Organizacije/grupe mladih iz manje razvijenih, kao i multietničkih sredina.

Kako bi bili odabrani da učestvujete u programu (za početak, u programu obuke), očekuje se:
Da imate jasnu ideju što želite da uradite, i da osmislite plan ključnih aktivnosti (istovremeno imajući na umu epidemiološku situaciju);
Da vaša ideja uključuje korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice;
Da ima određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;
Da ima okvirnu projekciju troškova/budžeta;
Da ispunjava gore navedene kriterijume za učešće;
i da je predata prije isteka roka za prijavljivanjeJ


Prijavljivanje i naredni koraci:

Rok za prijavu: 15. mart 2021. (do 16h)

Za dodatne informacije i pojašnjenja, možete se obratiti programskom timu fAKT-a, putem telefona 020/665-600, ili gore navedene e-mail adrese.


Poziv za učešće u programu VRIJEME JE ZA MLADE! – PREUZMITE OVDJE
Prijavni formular – Vrijeme je za mlade PRONAĐITE U NASTAVKU.

Možda će te zanimati

20.10.2021

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica Mreže

11.10.2021

MMCG organizovala konsultacije sa mladima iz političkih partija

04.10.2021

Javni poziv za prijavljivanje mladih za učešće u projektu: Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana