images/photos/2022/01/1642419335661-jnoUeoPuB02FF5RyQdgMcEHgw.png

Entuzijazam, energija, talenat: mladi predstavljaju stub duruštva, najbolje oslikavaju sadašnjost i budućnost društva. U posljednje dvije godine, tokom pandemije, mladi ljudi su se suočavali sa velikim brojem prepreka i frustracija ali su ipak ostali kao najveća nada za bolje sjutra. Iz ovih razloga je odlučeno da 2022. godina bude Evropska godina mladih. Ovo znači da će se omladinska politika i prava mladih postaviti na prioritetnijem mjestu kada je u pitanju EU politika, i da će se raditi na ponovnom uspostavljanju pozitivne perspektive za mlade ljude u Evropi koja je pogođena COVID-19 pandemijom.


Godina mladih uključuje konferencije, inicijative koje će promovisati participaciju mladih ljudi u donošenju odluka, podizanje svijesti o inkluzivnoj, digitalnoj i zelenoj Evropi. Pored ovoga sprovodiće se i istraživanja koja će pratiti položaj mladih i njihovo stanje.


Ovaj program ide ruku pod ruku sa drugim sa programom NextGeneration EU, koji ma za cilj postavljanje bolje perspektive za mlade uključujući kvalitetnija radna mjesta i bolje mogućnosti za obrazovnje i usavršavanje.


Strategija EU za mlade (2019-2027) predstavlja okvir za saradnju politike mladih. Ova strategija podržava aktivno učestvovanje svih mladih u društvu i u donošenju odluka. Osnovni alat koji će se koristiti za postizanje ovoga jeste Dijalog za mlade EU.


Valja pomenuti da su strateški ciljevi Mreže za mlade Crne Gore usaglašeni sa ciljevima koje je postavila Evropska Unija u okviru ovog programa i u okviru Strategije za mlade.


Evropa poziva na angažovanje i učestvovanje sve mlade ljude u izgradnji bolje budućnosti, koja je inkluzivnija, zelenija i digitalnija!

Možda će te zanimati

09.05.2022

Javni poziv za srednjoškolce/ke za učešće u Nacionalnoj razmjeni mladih

21.04.2022

Predstavljen Program za razmjenu i mobilnost mladih

07.04.2022

Raspleti s Mrežom o: Marko Begović - Mladi da se usude da izađu iz svoje komfort zone