images/photos/2024/03/1710942760733-hHx9r8X6olLH3AlEPSXpHQNLp.png

JAVNI POZIV
Co-management model u srednjim školama


O projektu:
Uzbuđeni smo što možemo najaviti inicijativu koja ima za cilj inovirani metod donošenja odluka u srednjim školama širom Zapadnog Balkana. Ovaj projekat nastoji da pilotira co-management model koji podstiče veću demokratizaciju u srednjim školama, povećavajući učešće učenika u procesima donošenja odluka. Inspirisan co-management modelom Savjeta Evrope, naš projekat ima za cilj premostiti jaz između učenika, nastavnika i administrativnog osoblja u školama, stvarajući inkluzivnije i participativno obrazovno okruženje.

Obim poziva:
Ovaj poziv otvoren je za srednje škole u Crnoj Gori koje žele usvojiti inovativne pristupe demokratizaciji procesa donošenja odluka. Projekat će pilotirati co-management model u 2 odabrane srednje škole, s ciljem njegovog konačnog usvajanja i repliciranja u cijelom regionu.

Ko se može prijaviti:
Srednje škole (državne i privatne) iz cijele zemlje.
Škole koje su posvećene poboljšanju učešća učenika u donošenju odluka i voljne da implementiraju inovativne metode upravljanja.

Proces prijave:
Za učešće u ovom transformativnom projektu, zainteresovane srednje škole moraju:
- Podnijeti obrazac za prijavu
-Poslati pismo o zainteresovanosti, naglašavajući posvećenost vaše škole unapređenju demokratskog učešća i donošenja odluka među učenicima na mail vladimir.mmcg@gmail.com

Rok za prijave je: 15. April 2024. godine

Koje su aktivnosti za odabrane srednje škole:
1. Nominovanje dva učenika/ce i 1 nastavnika/ce za učešće u regionalnoj mobilnosti u septembru 2024. godine u Sjevernoj Makedoniji;
2. Organizovati proces konsultacija u školi za prikupljanje podataka o modelu co-managementa (oktobar 2024. godine);
3. Uspostaviti co-management tijelo (novembar 2024. godine);
4. Obezbijediti uslove za normalno funkcionisanje co-management tijela (decembar 2024-april 2025. godine).

Prednosti za škole koje učestvuju:
-Unaprijeđene komunikacijske vještine, zagovaranje, timski rad i demokratsko učešće učenika/ca;
-Poboljšana i češća komunikacija između učenika, nastavnika i školske uprave;
-Integracija modela co-managementa u formalno funkcionisanje škole;
-Povećan interes i učešće u savjetima srednjih škola;
-Dugoročni razvoj demokratskih stavova i aktivnog građanstva među studentima.

Ovo je jedinstvena prilika za napredne škole da vode put u demokratskoj reformi obrazovanja. Učešćem, škole ne samo da će unaprijediti svoje vlastite prakse donošenja odluka, već će i doprinijeti regionalnom kretanju ka demokratskim i participativnijim obrazovnim sistemima.


Možda će te zanimati

13.02.2024

Javni poziv za radno mjesto u Sekretarijatu MMCG - Asistent/kinja na projektu

21.11.2023

Generalni sekretar gost na TV Budva

20.09.2023

Interni poziv za učesnike/ce iz Crne Gore za projekat "Aktivno građanstvo i preduzetništvo u omladinskom radu"